By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
2
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 10.-16. 2., s. 58-59
Annotation: Recenze.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 18, 29. 8., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 30, 2018, č. 1, s. 116-124
Annotation: Soubor anotací.
Article
5
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 11, listopad, s. [2]
Annotation: Úvaha o metaforách v poezii, autor zmiňuje antologii "Pegasovo poučení"; připojena jeho báseň.
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 7. 5. 2013
Annotation: Recenze kolektivní monografie.
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 23-33
Annotation: Esej o románu J. Kalfaře "Kosmonaut z Čech" a kritické i čtenářské recepci románu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 33).
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 8, 10. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 4. 10. 2018
Annotation: Zpráva; připojen videorozhovor s R. Auerem.
Article
11
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 12, 17.-19. 1., s. 4-5
iHNed.cz [online]. -- 17. 1. 2020
Annotation: Článek o literární a překladatelské tvorbě A. Mornštajnové a fenoménu prodejnosti jejích knih; připojen soubor anotací.
Article
13
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 12, 17.-19. 1., s. 5
iHNed.cz [online]. -- 17. 1. 2020
Annotation: Článek o prodejnosti české literatury v roku 2019.
Article
14
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 25. 3. 2019
Annotation: Reportáž o Lipském knižním veletrhu a jeho recepci (českou) literární kritikou.
Article
15
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 20, 2019, č. 4/5/6, s. 24-25
Annotation: Soubor recenzních glos; mj. k publikaci "Česká populární kultura", ke knize "České pohanství" Z. Kalandry a románu "Houbařka" V. Hanišové.
Article
16
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 6. 3. 2019
Annotation: Recenze. Autor se zmiňuje také o dalších literárněkritických ohlasech Horákovy novely.
Article
17
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 3. 9. 2015
Annotation: Úvaha o úrovni české literární kritiky.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 20. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 12, 15. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 7, 27. 3., s. 31
Annotation: Recenzní poznámka.
Article