By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. [12]-17
Annotation: Článek o B. Němcové, recepci jejího díla a proměnách recepce děl B. Němcové.
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8.-28. 1., s. 12
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. M. Hübl napsal studii o slangu a argotu v Brně "Plotňáčtina" a...
Article
5
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 19, 1997-1998, s. 22-26
Annotation: Úryvky ze črtnácti bezejmenných částí surrealistického scénáře, v němž se střídají scény z televizního studia, kde o životě a hodnotách...
Article
6
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 74, 28. 3., příl. Salon, č. 1117, s. 16
Salon. -- 29. 3. 2019
Annotation: Recenze na knihu "Střední Evropa je jako pták s očima vzadu", v níž je zdůrazněna důležitost pojmu střední Evropa při četbě děl autorů...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 6
Annotation: Reakce na vystoupení V. Bělohradského v debatě v Domě čtení v Praze "Co na nás ví normalizační próza" (Tvar 4/2019, s. 11-12).
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 9, 2. 5., s. 4-6
Annotation: Rozhovor, mj. o reakcích na jeho návštěvu České republiky v roce 2014; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
9
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 1, s. 88-93
Annotation: Anotace knižních samizdatových novinek - bibliografický soupis titulů dosud vydaných v Edici Expedice obsahuje 20 položek - pro velký počet je...
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 14, 17. 1., příl. Salon, č. 1107, s. 16
Annotation: Zpráva o konání diskusního večera na téma normalizační literatury, zmíněna jsou vystoupení literární kritičky E. Klíčové a diskuse s filozofem...
Article
11
12
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 15. 1. 2016
Annotation: Soubor komentářů k aktuálnímu společenskému, politickému a kulturnímu dění.
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 2, 11. 1. - 10. 2., s. 10-11
Annotation: Zpráva o nově vyšlých textech a sbornících v samizdatu. Např. V. Havel připravil pro Edici Expedice sborník "Přirozený svět jako politický...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 11, 8. 10. - 3. 11., s. 12-14
Annotation: Zpráva o nově vydaných textech kolujících v samizdatu. Některé texty jsou anotovány. F. Šamalík sepsal polemiku s V. Bělohradským "Stará monarchie:...
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [30]-34
Annotation: Článek analyzuje ohlas prvního českého úplného vydání spisu A. Hitlera "Můj boj" a shrnuje mediální diskusi nad vydáním knihy a soudním...
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 15, 11. 4., s. 17
Annotation: Úvodní poznámka k úryvku z nové knihy V. Bělohradského (s. 17-18).
Article
17
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 23, 4. 6., s. 19
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
18
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 4 (23), 2012, č. 5, s. 64-66
Annotation: Polemika se statí V. Bělohradského o T. G. Masarykovi "Masarykovo dvacáté století" (Právo 27. 9. 2012, příl. Salon).
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 16, 18. 4., s. 19
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o knihách M. Adamíka a V. Bělohradského.
Article
20
by Petrusek, Miloslav, 1936-2012
Published Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011.
Annotation: Soubor medailonů českých exilových sociálních vědců (sociologů, historiků, politologů) založený na jejich vlastních výpovědích a ukázkách...
Book