By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 15, 11. 4., s. 17
Annotation: Úvodní poznámka k úryvku z nové knihy V. Bělohradského (s. 17-18).
Article
2
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1997, č. 6, léto, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 17, 1997/1998, č. 2/3, podzim 1997/jaro 1998, s. 102-119
Annotation: Rozbor díla; pokračování z čísla 1 (viz IČZ 7699).
Article
4
5
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 173, 26. 7., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 196, 22. 8., s. 11
Annotation: Recenze; celkově o edici Velká řada.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 48, 24.-30. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 1/2, 14. 1., s. 20
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání uvedené knihy.
Article
9
In: Kritická příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1997, č. 9, [prosinec], s. 73-75
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 17, 1997/1998, č. 1, léto 1997, s. 71-83
Annotation: Rozbor díla; pokračování v čísle 2/3 (viz IČZ 11307).
Article