By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. 182-183
Bubínek Revolveru [online]. -- 13. 8. 2019
Annotation: Nekrolog literárního historika a indologa P. Holmana.
Article
3
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. 183-186
Annotation: Nekrolog literárního historika a indologa P. Holmana.
Article
4
online
In: Čítárny [online]. -- 12. 9. 2018
Annotation: Básně uvozeny krátkým komentářem.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 99-105
Annotation: Soubor recenzí, vzpomínka na dění v listopadu a prosinci 1989 a literární dění v období normalizace a nekrolog psychoterapeuta a literáta O....
Article
6
In: Tajemné dálky = Geheimnisvolle Weiten. -- S. 130-143
Annotation: Doslov; s poznámkami (s. 143-151); s bibliografií (s. 152-159); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
7
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 159-161
Annotation: Nekrolog J. Opolského, který vyšel v Národní politice 22. 5. 1942. Autor připomíná též další básníky a umělce z Opolského generace, kteří...
Article
9
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 22. 2. 2019
Annotation: Článek o básnících, kteří autora inspirují (O. Březina, J. Deml).
Article
10
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 30, 23. 7.
Annotation: Úvaha o krajině Vysočiny, odkud autorka pochází.
Article
11
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 29. 5. 2016
Annotation: Zpráva mj. o předání Ceny Toma Stopparda P. Holmanovi a o výstavě koláží J. Hanče.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Článek se věnuje O. Březinovi u příležitosti 150. výročí jeho narozenin. Text pojednává také o sympoziu "Otokar Březina 2018", které se...
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 4-8
Annotation: Zpráva z uvedení 2. vydání knihy A. Pammrové "Cestou k zářnému cíli", na němž mj. zazněly příspěvky k autorčině stylu a jazyku.
Article
15
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 9-11
Annotation: Záznam pozdravného projevu na setkání Společnosti Anny Pammrové 19. 9. 2016; autor na základě myšlenek A. Pammrové a O. Březiny vyzývá k duchovní...
Article
16
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 12-15
Annotation: Osobní vzpomínka na zesnulého J. Kuběnu, na setkání s ním a na jeho chápání role A. Pammrové v českých dějinách.
Article
17
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 67, červen, s. 6-9
Annotation: Článek o dopisech A. Pammrové uložených v Památníku národního písemnictví, úvaha o tom, proč je jich řada psána francouzsky, a pokus o jejich...
Article
18
19
by Myslín, Pavel
Published Chrudim : Galerie ART Chrudim, 2018.
Annotation: Publikace obsahuje soupis grafického díla Františka Bílka z let 1899-1941 a doprovodnou studii "Grafika Františka Bílka", v níž jsou zmíněni...
Book
20
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 95-102
Annotation: Studie je v první části věnována strofice u postsymbolických básníků (V. Dyk, F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek), v druhé části se autoři...
Article