By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 307-309
Annotation: Glosa k televiznímu reprízování filmů F. Čápa "Babička" (z roku 1940) a "Jan Cimbura" (z roku 1941) s přesahem k úvaze o kontextu doby okupace.
Article
2
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 30, 2019, č. 8, 19.-25. 2., s. 6
Annotation: Dopis, ve kterém čtenář připomíná postavu J. Š. Baara u příležitosti 140. výročí narození spisovatele.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
4
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 11, s. 56-57
Annotation: Recenze na soubor novel "Šumavská trilogie" F. Hobizala.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 2, únor, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
6
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 8. 2. 2019
Annotation: Nekrolog V. Vorlíčka, zmíněny mj. jeho filmové adaptace literárních děl.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 45, 22. 2., s. 14
Annotation: Hádanka.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 87, 12. 4., s. 14
Annotation: Medailon J. Š. Baara.
Article
9
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 86, 2017, s. 537-557
Annotation: Studie se mj. věnuje přátelství F. Teplého a J. Š. Baara a obsahuje úryvky z jejich korespondence a pamětí F. Teplého; připojena obrazová příloha.
Article
10
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 80, 3. 4., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 27. 4. 2020
Annotation: Článek o nedávné produkci vydavatelství audioknih Avik, které vydalo mj. "Balady a romance" J. Nerudy, "Zahradníkův rok" a "Italské listy" K....
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 252, 24. 10., s. 5
Annotation: Zpráva připomíná výročí 27 let od úmrtí J. Š. Baara.
Article
12
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 35, 2. 9., s. 7
Annotation: Citace ohlasů uvedených autorů na první Jiráskova díla.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 4
Annotation: Souhlasná reakce na Weissův dopis Vítězslavu Nezvalovi (Kulturní politika 1945/1946, č. 11), požadující, aby režiséru Františku Čápovi nebyla...
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 37, 13. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 289, 4. 12., s. 1
Annotation: O rodném domku, pomníku od L. Šalouna a muzeu J. Š. Baara v Klenčí.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 119, 25. 10., s. 3
Annotation: Zpráva o 20. výročí úmrtí J. Š. Baara.
Article
17
In: Literární fórum. -- Roč. 11, 2013, č. 2, 8. 9., s. 18
Annotation: Článek o J. Š. Baarovi a jeho pomníku v Klenčí a Výhledech.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 240, 19. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 77, 1997, č. 3, 2. 2., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 7, duben 1957, s. 201-203
Annotation: Studie.
Article