By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 7, 16. 2., s. 7
Annotation: Mj. o monografiích: Olič Jiří, ...nejlépe tlačiti vlastní káru sám, Praha, Paseka 1993; Bajerová Marie, O Josefu Váchalovi, Praha, Pražská...
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 23, 5. 6., s. 1
Annotation: Glosa o J. V.; k otištěnému úryvku z autorčina úvodu ke knize: Bajerová Marie, O Josefu Váchalovi (s. 2).
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 30, 24. 7., s. 14
Annotation: Váchal Josef; o vzniku knihy; též o sérii literárněhistorických monografických článků M. Kromiše v Zdravotnických novinách, 1990.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 41, 10. 10., s. 14
Annotation: Váchal Josef; recenze.
Article