By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 12, 16. 12., s. 456-457
Annotation: Článek o historii knihoven v Borovanech.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 10, 18. 10., s. 380
Annotation: Biografické poznámky.
Article
3
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 55, 6. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 10, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 10, 6. 3.
Annotation: Úvaha nad otázkou postavení českého jazyka v naší vlasti za vlády Rakouska a Rakouska-Uherska. Autorka reaguje na výrok M. Koudelky z Bezpečnostní...
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 2, říjen, s. 211-221
Annotation: Úryvek z publikace B. Slavíka "Od Dobnera k Dobrovskému" mj. o vzniku a historii učené společnosti Societas incognitorum, dále pak o církevních...
Article
5
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 1, s. 2-3
Annotation: Úvaha nad otázkou postavení českého jazyka v naší vlasti za vlády Rakouska a Rakouska-Uherska. Autorka reaguje na výrok M. Koudelky z Bezpečnostní...
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 1. 2016
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 1/2, s. 233-237
Annotation: Recenze na komentované vydání spisu B. Balbína o historii Českého království.
Article
9
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv.31 (55), 2017, s. 153-159
Annotation: Recenze.
Article
10
12
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 154, 3. 7., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 6. 7. 2020
Annotation: Rozhovor s biologem, antropologem a spisovatelem a esejistou S. Komárkem, mj. o Covidu-19 a koronavirové pandemii a jeho esejích "Zápisky z pozdní...
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 4. 1., příl. Magazín Právo, s. 26-27
Annotation: Biografická stať o B.B.
Article
14
15
by Petráň, Josef, 1930-2017, Petráňová, Lydia, 1941-, Maur, Eduard, 1937-
Published Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010.
Obsah knihy
Annotation: Výbor ze studií J. Petráně zaměřených na kulturní dějiny a vydaných v letech 1956-2003; - s oddíly: Společnost; Univerzita; Dějepis; připojen...
Book
16
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 68, 1959, č. 5, prosinec, s. 567-579
Annotation: Zpráva o stavu a soupisu českých rukopisů. První část.
Article
17
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 11, 1945, č. 8, s. 397-402
Annotation: Autor přehodnocuje otázku, kdo byl nejstarším českým kronikářem.
Article
18
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Roč. 15, 2012, č. 1, s. 45-78
Annotation: Studie podchycující specifický systém vypovídání, který se vytvořil kolem problematiky karlštejnské manské soustavy a demonstrující, nakolik...
Article
19
20