By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 41, 10. 10., s. 6
Annotation: O názorech S. Machonina, V. Cacha, režiséra O. Haase a dramaturga J. Balvína na hru M. Stehlíka vyslovených na plenární schůzi sekce dramatiků...
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 76, 30. 3., příl. Salon, č. 462, s. 4
Annotation: Medailon a bibliografie.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 16, 2007, č. 3, 6. 2., s. 16
Annotation: Prvá část vzpomínek překladatele a dramaturga.
Article
4
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 13, 2002, č. 2, červen, s. 3-21
Annotation: Studie s kapitolami Tichý konec první pětiletky, Procesy a rozmach fízlování, Nelze vychovávat prázdná sedadla [o teoretickém projevu J. Kopeckého...
Article
6
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 31, 1994, č. 1, s. 11-12
Annotation: Rozbor díla; též o: Hacks Peter, Jarmark ve Voloprtech, přeložil Balvín Josef.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 48, 1. 12., s. 11
Annotation: Recenze; knihu napsali: Balvín Josef, Fryčer Jaroslav, Pokorný Jindřich, Lamač Miroslav.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 44, 21. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 49, 7. 12., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 6, 7. 1., Příloha, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 2, 10. 1., s. 5-6
Annotation: Recenze knih: Vostrý Jaroslav, Drama a dnešek; Balvín Josef, Pokorný Jindřich, Scherl Adolf, Vídeňské lidové divadlo; též o časopise Svět...
Article
12
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 78, 1991, č. 4, s. 315-316
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 191, 17. 8., s. C11
Annotation: Nekrolog dramaturga, historika a překladatele J. Balvína.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 191, 17. 8., s. 14
Annotation: Zpráva.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 191, 17. 8., s. 9
Annotation: Zpráva o úmrtí ve věku 85 let.
Article
16
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 34, 24. 8., s. 80
Annotation: Nekrolog překladatele, divadelního kritika a historika J. Balvína.
Article
17
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 23, 2009, č. 3, podzim, s. 13
Annotation: Oznámení o úmrtí překladatele, publicisty a historika J. Balvína.
Article
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 18, 2009, č. 15, 22. 9., s. 15
Annotation: Nekrolog k úmrtí dramaturga a překladatele; v rubrice Zemřeli.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 18, 2009, č. 15, 22. 9., s. 11
Annotation: Vzpomínka na J. Balvína.
Article
20
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 186, 24. 9., s. 13
iHned.cz [online]. -- 24. 9. 2009
Annotation: Zpráva o konání a programu níže zmíněného festivalu, mj. k uvedení adaptace prózy F. Kafky.
Article