By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 4
Annotation: Informační glosa o "Literárním večeru", v jehož rámci bude představena kniha básníka, prozaika a libretisty Z. Barborky "Hommage".
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 49, 27. 2., s. 20
Annotation: Básně; připojen medailon Z. Barborky.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 1
Annotation: Zpráva o "Literárním večeru", v jehož rámci byla představena kniha básníka, prozaika a libretisty Z. Barborky "Hommage" a v jehož rámci byly...
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 13, 18. 3., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 86, 11. 4., příl. Salon, č. 1119, s. 17
Salon. -- 18. 4. 2019
Annotation: Recenze na sbírku básní Z. Barborky "Hommage".
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 6
Annotation: Komentář k recenzi V. Novotného na soubor básnické tvorby Z. Barborky "Hommage : (básně a prózy)" (in: Plž, 2019, č. 5, květen, s. 20-22).
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 5, 8. 3., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 25, 4. 12., s. 6-7
Annotation: Rozhovor s literárním historikem, kritikem a básníkem M. Jarešem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 247, 21. 10., s. C8
Annotation: Jubilejní portrét E. Juliše.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 11, listopad, s. 30
Annotation: Glosa o poezii Z. B.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 7/8, červenec/srpen, Příloha, č. 1, s. 2-3
Annotation: Vzpomínka na vydávání časopisu Pramen, básně Z. B. (s. 4-26) připravené pro Pramen a rozhovor.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 1, 2002, č. 2, listopad, s. 2
Annotation: Medailon v rubrice Portrét Plže; připojeny jeho básně (s. 3).
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 1, 2002, č. 2, listopad, s. 20
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky; na s. 6 otištěny básně M. Hasalové, na s. 10-11 básně A. Borzice.
Article
14
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 254, 18. 10., s. 8
Annotation: Nekrolog; uvedeno datum úmrtí 9. 10.; správně 8. 10.
Article
15
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 251, 25. 10., příl. Kultura, s. 20
Annotation: Nekrolog; k 8. 10.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 44, 3. 11., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí autora experimentální poezie 8. 10. ve věku 56 let.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 3. 11., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 22, 3. 6., s. 6
Annotation: Milota Karel, Sud, Praha, Čs. spisovatel 1993; Barborka Zdeněk, Poeticko-policejní konfabulace, Plzeň, Bakalář 1992; Hodrová Daniela, trilogie Trýznivé...
Article
19
20
In: Vrh kostek. -- S. 7-8, s. 396
Annotation: Ve sborníku zastoupeni: Valoch Jiří, Barborka Zdeněk, Nebeský Ladislav, Procházka Jindřich, Burda Vladimír, Novák Ladislav, Kolářová Běla,...
Book Chapter