By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 555-556
Annotation: Glosa k vystoupení M. Kocába v představení Nedivadla I. Vyskočila "Nehraje se - což je výstižný název pro setkání s povídkami, verši a dopisy...
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 230-237
Annotation: Studie o vztahu hodnoty uměleckého díla a jeho obsahu, citovány jsou mj. "Otevřené dílo" U. Eka a "Kritické eseje" R. Barthese; z valné části...
Article
3
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- 137. sezona 2019/2020, č. 6, únor 2020, s. 32
Annotation: Komentář ke zkoušení divadelní inscenace J. Tošovského a kolektivu "Koncové světlo", jež reaguje mj. na ekologické problémy současného světa...
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 18, 29. 8., s. 5
Annotation: Článek o problematice ustavování literárního kánonu (též povinné školní četby) a o projektu Českého rozhlasu Vltava "Kánon100".
Article
5
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [13]-56
Annotation: Studie se dělí na dvě častí. V první se autor soustředí na analýzu díla F. Kafky, kterou provedl W. Benjamin. V druhé části se autor zabývá...
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 20, 26. 9., s. 5
Annotation: Autor ve svém komentáři s ironickou nadsázkou uvažuje o předvolebních heslech politických stran na billboardech jako o svého druhu "splynutí"...
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 15, 18. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
8
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 69-79
Annotation: Studie se zabývá quasi-argumentačními narativními strategiemi v esejích V. Havla, R. Barthese a románu "Kniha smíchu a zapomnění" M. Kundery.
Article
9
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1979, č. 10, červen, s. 862-866
Annotation: Recenze obsahu dubnového vydání Act týkající se mj. fejetonů J. Cieslara či Barthesových "Mytologií".
Article
10
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1979, č. 10, červen, s. 867-870
Annotation: Recenze obsahu květnového vydání Act týkající se mj. Barthesových "Mytologií".
Article
11
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 4, prosinec, s. 331-333
Annotation: Recenze listopadového vydání Act připomínající zejména "Mytologie" R. Barthese.
Article
12
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1980, č. 7, březen, s. 566-570
Annotation: Recenze únorového vydání Act zabývající se zejména překlady Barthesových "Mytologií", a to především esejem "Romány a děti" pojednávajícím...
Article
13
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 23. 8. 2017
Annotation: Rozhovor o překládání románu L. Bineta.
Article
14
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 7, 2018, č. 25/26, s. 88-91
Annotation: Esej o básnické tvorbě P. Kolmačky; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 91).
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 21, 12. 12., s. 10
Annotation: Fejeton o literatuře psané ženami u nás inspirovaný článkem R. Barthese "Romány a děti"; zmíněna P. Hůlová, V. Hanišová, A. Mornštajnová,...
Article
16
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 175-181
Annotation: Esej o četbě a oblíbených knihách, který byl převzat z pořadu ČRo Vltava "Knižní pól"; citována báseň J. Zábrany; připojena bio-bibliografická...
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 523-545
Annotation: Na půdě teorie fikčních světů lze pozorovat snahu rehabilitovat mimetické pojetí literatury, nikoli však ve směru realita – fikce, které je...
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 19, 12. 9., s. 6
Annotation: Esej nahlížející texty B. Hrabala a T. Bernharda prizmatem Barthesova konceptu mýtu jako společenské lži.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 1, s. 19-43
Annotation: Autor studie se pokouší prostřednictvím strukturální analýzy detektivní literatury zkonstruovat narativní gramatiku detektivního příběhu -...
Article