By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 12. 7. 2010
Annotation: Ukázka uvozena anotací a medailonem.
Article
2
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 7, 9. 1., s. 13
Lidovky.cz [online]. -- 9. 1. 2020
Annotation: Článek o literárních, dramatických a překladových dílech a dalších kulturních aktivitách K. Čapka v roce 1920.
Article
3
online
In: Čítárny [online]. -- 9. 6. 2014
Annotation: Zpráva o vydání audioknihy "Klapzubova jedenáctka".
Article
4
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 82-89
Annotation: Studie o české próze publikované za Protektorátu Čechy a Morava. Mapuje situaci a konstatuje četnost vlastenecky zaměřených děl.
Article
5
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2018, H. 2, S. 173-176
Annotation: Článek o obrazu fotbalu v české literatuře před rokem 1945, mj. o románech K. Poláčka "Muži v offsidu" a E. Basse "Klapzubova jedenáctka".
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 10, prosinec, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
7
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 44, 29. 10. - 4. 11., příl. Sezona, podzim/zima 2018/2019, s. 26-29
Annotation: Soubor anotací níže uvedených divadelních představení.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
9
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2018.
Annotation: Monografie představuje soubor studií o české poezii devatenáctého a dvacátého století, které interpretují texty vybraných autorů, jimiž jsou...
Book
10
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 11, s. 152-153
Annotation: Recenze.
Article
11
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 14. 10. 2008
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 222, 24. 9., s. 16
Annotation: Zpráva o repríze filmu "Klapzubova XI." z roku 1938.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 262, 10. 11., příl. Magazín, s. 26-28
Annotation: Článek o nakladateli F. Borovém a jeho nakladatelství.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 7-12
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Cirkus Humberto" E. Basse.
Article
15
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 28, 2018, č. 8, 6. 8., s. 3
Annotation: Sloupek se věnuje knize E. Bassa "Čtení o roce osmačtyřicátém".
Article
16
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 139
Annotation: Báseň; připojen je medailon autora.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 278, 30. 11., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Recenze.
Article
19
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 22. 2. 2020
Annotation: Přehledový článek je pátým dílem seriálu představujícího českou literaturu v běhu času z pohledu čtenáře; věnuje se čtenářsky úspěšným...
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 13, 17. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article