By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 2, 1985, s. [1]
Annotation: Článek o přetrvávání stalinistické demagogie v oficiální publicistice 80. let; autor poukazuje na demagogický článek Z. Bastlové, jež vyšel...
Article
2
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 2, 1992, č. 161, 11. 7., s. 7
Annotation: O jejím působení na místě ředitelky 1. československého tenisového gymnázia v Brandýse nad Labem; též o jejím soudním sporu s: Haman Aleš.
Article
3
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství pro Univerzitu Karlovu v Praze, 1989.
Annotation: Skripta kolektivu autorů, s oddíly: K některým metodologickým problémům literární teorie a kritiky (s. 8-30), s příspěvky: Voráček Jaroslav,...
Book
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 46, 1990, č. 266, 13. 11., s. 5
Annotation: Bastlová Zdeňka; o její žalobě podané na A. H. pro jeho výroky dotýkající se údajně její cti v článku O společenskovědní makulatuře...
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 12, 26. 3., příl. Kmen, č. 12, s. 4-5
Annotation: Diskuse k článku: Bastlová Zdenka (Kmen č. 1); týká se též románu B. Říhy Doktor Meluzín.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 7, 19. 2., příl. Kmen, č. 7, s. 3
Annotation: Diskuse k článku: Bastlová Zdenka (Kmen č. 1); týká se též románu B. Ř. Země dokořán.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 14, 9. 4., příl. Kmen, č. 14, s. 3
Annotation: Diskuse k článku: Bastlová Zdenka (Kmen č. 1).
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 14, 9. 4., příl. Kmen, č. 14, s. 3
Annotation: Diskuse k článku: Bastlová Zdenka (Kmen č. 1); též o současné recepci románu B. Ř. Země dokořán.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 14, 9. 4., příl. Kmen, č. 14, s. 3
Annotation: Uzavření diskuse redakcí Kmene; Bastlová Zdenka.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 77, 2. 4., s. 4
Annotation: O průběhu sporu vyvolaného článkem: Haman Aleš, O společenskovědní makulatuře (Svobodné slovo, 17. 3. 1990), týkajícím se stavu české bohemistiky...
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 148, 26. 6., s. 4
Annotation: Haman Aleš; rekapitulace soudního sporu.
Article
12
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 2, 1992, č. 2, 13. 1., s. 3
Annotation: O působení bývalé docentky filozofické fakulty UK.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 49, 8. 12., s. 2
Annotation: Glosa k článku: Bastlová Zdeňka (Kmen č. 48).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 50, 15. 12., s. 2
Annotation: Polemika s článkem: Bastlová Zdeňka (Kmen č. 48).
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 14, 9. 4., příl. Kmen, č. 14, s. 3
Annotation: Diskuse k článku: Bastlová Zdenka (Tvorba č. 1); zvl. o stejnojmenné stati: Bogdanov Jurij (Literární měsíčník 1985, č. 7).
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 50, 15. 12., s. 2
Annotation: Pokračování polemiky o slovnících a dějinách literatury; k článku: Bastlová Zdeňka (Kmen č. 48).
Article
17
In: Antologie české literatury 20. století 1890-1948. -- S. 5-7 (I. dílu)
Annotation: Úvod ve skriptech; dvousvazková antologie obsahuje ukázky z básnických, prozaických a dramatických děl.
Book Chapter
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 52, 28. 12., s. 20
Annotation: Kritický sloupek.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 33, 18. 10., s. 6-7
Annotation: Úvodní poznámka k otištěné polemice P. J. Je to možný? Možný to je! z roku 1988 (tehdy nepublikované), reagující na článek Z. B. Pestrá...
Article
20
In: Dotyky. -- ISSN 1210-2210. -- Roč. 1, 1989, č. 7, s. 45
Annotation: Polemika s pochvalnou recenzí Mandátova románu z pera: Bastlová Zdeňka (Kmen 1, 1988, č. 21, s. 10), zaměřená na kritickou metodu recenzentky.
Article