By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 21. 1. 2017
Annotation: Glosa k diskuzi o verších J. Žáčka a požadavcích českých feministek.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 11, listopad, s. 25-27
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 8, 20. 2., s. 20
Annotation: Medailon J. Vrchlického.
Article
4
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 17, 1995, s. 35
Annotation: Surrealistická črta o životě, tvorbě, uměleckých vlivech (Baudelaire atd.) i dětských vynálezech Jana Gabriela.
Article
5
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 19, 1997-1998, s. 48
Annotation: Glosa o pýše prokletých a surrealistických básníků a jejich vztahu k sebevraždě a jak se tato problematika objevuje v jejich tvorbě.
Article
6
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 14, 2018, č. 9, s. 23-26
Annotation: Básně Ch. Baudelaira otištěné v originále se souběžným překladem J. Andrýska, který s překlady Baudelairova díla opakovaně uspěl v Překladatelské...
Article
7
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 2. 7. 2018
Annotation: Úvaha o českých překladech z francouzské poezie, která byla původně určena pro katalog výstavy "Naše Francie : francouzská poezie v českých...
Article
8
In: Objekt [samizdat]. -- Sv. 3, 1958, s. [275]-[283]
Annotation: Úvaha o podobnostech básnické produkce a slovní produkce člověka stiženého schizofrenií; s datací 15. 6. 1957.
Article
13
15
16
17
18