By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 96
Annotation: Zpráva, jež při příležitosti sedmdesátin Jaroslava Bednáře připomíná jeho básnickou a prozaickou tvorbu.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 10, s. 1207-1212
Annotation: Studie o básnících vzdávajících postu Mikoláši Alšovi.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 39, 25. 9., s. 2
Annotation: Gratulace k pětašedesátinám; s portrétní kresbou jubilanta.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 39, 25. 9., s. 2
Annotation: Medailon.
Article
5
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 22, 1947, č. 1/2, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, září/říjen, s. 35-37
Annotation: Krátký medailon J. Bednáře. Následuje ukázka ze sbírky Rodný stůl.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 10, 7. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o literárně umělecké revue, kterou připravuje krajská lidová knihovna v Pardubicích. V redakční radě jsou i J. Bednář a V. Maršíček.
Article
8
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [4], 1955, č. 7, 11. 2., s. [3]
Annotation: Anotace knihy.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 61-62
Annotation: Autor se zamýšlí nad básnickou tvorbou J. Bednáře.
Article
10
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 53, 1946/1947, č. 10, září 1947, s. 461-462
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 20, 14. 5., s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [8], 1959, č. 39, 24. 9., s. [4]
Annotation: Zpráva o básníkově výročí a anotace jeho poslední knihy.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 33, 15. 8., s. 7
Annotation: Recenze čtvrté autorovy knihy.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 7, s. 767-769
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 39, 24. 9., s. 931-932
Annotation: Blahopřání J. Bednářovi k jeho 70. narozeninám.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 30, 28. 7.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 38, 24. 9., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 49, 10. 12., s. 2
Annotation: Proslov na zahájení výstavy v Památníku českého písemnictví, uspořádané k sedmdesátým narozeninám básníka.
Article
19
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 84. Studia bohemica, sv. 9. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2004, s. 199-208
Annotation: O tematickém i motivickém vlivu G. Trakla na českou literaturu (zejména poezii), zprostředkovaném překlady B. Reynka (1917, 1924) a L. Kundery (1965);...
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 49, 28. 2., s. 5
Annotation: Zpráva o vyloučení 16 spisovatelů ze Syndikátu českých spisovatelů. Též zpráva o zastavení činnosti Kruhu českých spisovatelů.
Article