By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 4, s. 188-193
Annotation: Recenze televizního záznamu inscenace Divadla P. O. Hviezdoslava "Zvon bez veže" s důrazem na osudy M. Bela.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 4, s. 200-202
Annotation: Úryvek z knihy M. Machovce "Josef Dobrovský" týkající se J. Petrasche, zakladatele Societas incognitorum eruditorum, okolností vzniku Společnosti...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 3, červen, s. 453-457
Annotation: Referát o níže zmíněném kolokviu.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1969, č. 21, 22. 5., s. 1
Annotation: Glosa.
Article
5
In: Concordia : slovanský letopis. -- R. 1858, s. 173-192
Annotation: Popis a dějiny hradu v Maďarsku. Jako motto verše Vocelovy, závěrem citát z: Bél Matej: Inspice natales Vysegradi, et funera; dices: Destruxisse...
Article
6
In: Zeitschrift für slavische Philologie. -- Roč. 18, 1942, s. 73-85
Annotation: 4 dopisy myjavského protestantského faráře: Krman Daniel z let 1722-1726, nalezené autorem článku v Sirotčinci v Halle n. S. a adresované: Bél...
Article
7
In: Historické listy. -- ISSN 1210-1303. -- Sv. 4, 1995, s. 7-9
Annotation: Studie; k přetištěné předmluvě M. B. (1684-1749) k českému překladu díla: Arnd Jan, Patero knih o pravém křesťanství (1715) (s. 9-11).
Article
8
In: Prager Presse. -- Roč. 14, 1934, č. 82, 24. 3., odpolední vydání, s. 8
Annotation: Vzpomínka na slovenského humanistu Matěje Béla u příležitosti 240 výročí jeho narození (24. 3. 1684); o jeho vlastivědných snahách (popis...
Article
9
In: Prager Presse. -- Roč. 17, 1937, č. 356, 29. 12., odpolední vydání, s. 8
Annotation: O francouzské disertační práci (na teologické fakultě štrasburské university): Oberuč Jean "Mathieu Bél". Un piétiste en Slovaquie au 18e siécle...
Article
10
In: Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven. -- Roč. 5, 1929, s. 449-450
Annotation: Petrov A. L., M. Bél. Jak jej oceňují současníci a potomstvo. Slavia 7, 1928, 1, 120-127. Autor přezkoumává a staví do kritického světla výtky,...
Article
11
In: Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven. -- Roč. 8, 1932, s. 224n
Annotation: Doklady o regionálním slovenském vlastenectví: Bél Matěj na podkladě citátů z jeho spisů, v nichž se hlásí ke svému slovenskému původu...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 18, 6. 11., s. 15
Annotation: Esej v cyklu portrétů literátů působících na území Horních Uher.
Article
13
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 6, 1980, č. 3, listopad, s. 173-176
Annotation: Úryvek z "Přehledných dějin českého a slovenského dějepisectví" F. Kutnara týkající se dějin a činnosti Societas incognitorum eruditorum,...
Article
14
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1977, č. 3, listopad, s. 244
Annotation: Medailon o M. Bélovi.
Article
15
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 9, 1984, č. 11, [srpen], s. 738-[743]
Annotation: Recenze dvou publikací o M. Belovi: "Matej Bel, 1684-1749" B. Beláka a kol. a "Súbor 25 pohľadníc" s přesahem k hlubší analýze života a díla...
Article
16
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 9, 1984, č. 11, [srpen], s. 828-830
Annotation: Úryvky z kalendária a bibliografie M. Bela týkající se jeho činnosti v Societas incognitorum eruditorum, opsané z knihy "Matej Bel 1684-1749: výberová...
Article
17
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 5, [leden], s. 354-355
Annotation: Úryvek z monografie J. Tibenského o M. Belovi a jeho vztahu k Societas incognitorum eruditorum "Veľká ozdoba Uhorska".
Article
18
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 7, 1982, č. 6, únor, s. 370
Annotation: Úryvek z "Dějin Československa v datech" týkající se SIE a autorský komentář k dalším zmínkám o Společnosti v citované publikaci, např....
Article
19
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 5, leden, s. 623
Annotation: Výstřižek celého článku věnovaného olomoucké učené společnosti Societas incognitorum, převzat z časopisu "Tvorba" (51/1976).
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 1-18
Annotation: Studie o vyprávěčských strategiích ve spise "Vedomosti o Tekovskej stolici" M. Bela. Autor se soustřeďuje na různorodost využitých autorem literárních...
Article