By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 12, 19. 3.
Annotation: Rozhovor se scenáristou a spisovatelem Z. Mahlerem.
Article
3
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, s. 4
Annotation: Komentář připomíná též účast E. Beneše na Národních oslavách bratří Čapků v Malých Svatoňovicích dne 30. 6. 1946.
Article
4
Annotation: Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, konané 24.-25. října 2003 v Praze; mj. s uvedenými studiemi o české kultuře, literatuře, filmu...
Book
5
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 26, 2018, č. 1, s. 394-395
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. 21, příl. Orientace, s. iii
Annotation: Anotace knihy P. Kosatíka "Jiný TGM", jež se v anketě LN "Kniha roku 2018" umístila na 2. místě.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 243, 19. 10., s. 18
Annotation: Článek o nakladatelství Melantrich v kontextu první republiky.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 263, 12. 11., s. 20
Annotation: Medailon novináře a spisovatele K. Horkého.
Article
9
In: Historické studie [samizdat]. -- Č. 6, 1980, prosinec, s. 106-142
Annotation: Studie o diplomatických vztazích mezi Polskem a Československem po mezinárodních dohodách v Locarnu v r. 1925.
Article
10
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 23. 8. 2018
Annotation: Rozhovor s historikem A. Marèsem o výstavě "Naše Francie" a česko-francouzských překladech a vztazích; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
11
In: To [samizdat]. -- R. 1989, č. 1, leden, s. [105]-118, 186
Annotation: Studie týkající se československo-polských diplomatických styků za druhé světové války a objasňující mj. i příklon poválečné čs. politiky...
Article
12
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 3, 1988, č. 11, červen, s. 103-127
Annotation: Rozhovor na téma srpen '68, k jehož výročí Pithart vydal knihu Osmašedesátý, dále o smyslu českých dějin a hodnotách, které jsou zakořeněny...
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 17. 1., s. 51
Annotation: Anotace populárně naučné knihy tematizující vznik první republiky.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 191, 18. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor s dramatikem M. Uhdem, mj. o jeho prožívání 21. srpna 1968 a česk(oslovensk)ých politických elitách v krizových situacích moderních...
Article
15
In: Terezín v konečném řešení židovské otázky : mezinárodní konference historiků k 50. výročí vzniku terezínského ghetta : 1941-1945. -- ISBN 80-901352-0-X. -- S. 204-207
Annotation: Příspěvek česko-izraelského spisovatele informuje o postoji československé exilové vlády v Londýně k holocaustu československých Židů a...
Book Chapter
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 3, s. 17-18
Annotation: Seznam samizdatových textů, které vyšly do uzávěrky tohoto čísla. L. Kohout sepsal studii "Edvard Beneš - demokrat, vlastenec, politický realista",...
Article
17
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 66, 1988, s. [2]
Annotation: Zprávy informují o novinkách v edici Česká expedice - opsána zde recentně byla historická studie V. Kadlece ("Prezident Hácha"), dvě básnické...
Article
18
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 13. 11. 2019
Annotation: Nekrolog novináře A. Laurina od J. Münzera, který vyšel roku 1945 v exilovém deníku Newyorské listy, a nekrolog od P. Eisnera, který vyšel roku...
Article