By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 8, říjen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury (připojen též soupis mimočítankové četby vydané Státním pedagogickým...
Article
2
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 126-146
Annotation: Studie o české fantasy literatuře a fantazijní literatuře bezprostředně po první světové válce.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 96, 24. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 204, 6. 9., s. 2
Annotation: Rozsáhlá zpráva s anotacemi právě vycházejících básnických knih.
Article
13
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 6, 1960, č. 6, červen, s. 364-369
Annotation: Autor se zabývá filmy, které tematizují 2. světovou válku. Mj. se věnuje filmovým adaptacím literárních děl J. Drdy, M. Jariše, K. J. Beneše,...
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 1, leden, s. 38-39
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 53, 1946/1947, č. 2, listopad 1946, s. 86
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 4, duben, s. 137-140
Annotation: Studie zachycuje vývoj české prózy v desetiletí po Druhé světové válce. Věnuje se jak próze samotné, tak stavu české literární kritiky.
Article
17
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 53, 1946/1947, č. 1, říjen 1946, s. 42-43
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 3, 23. 1. 1948, s. 40
Annotation: Krátká stať se věnuje osobě a dílu K. J. Beneše. Zvláštní zřetel klade na filmové adaptace jeho díla.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 30, 23. 7., s. 3
Annotation: Se slovníkovou bio-bibliografickou poznámkou a se snímkem autora.
Article
20
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 1, leden, s. 34-39
Annotation: Recenze. Autor srovnává film "Neporažení" s jeho divadelní předlohou a s druhým válečným filmem z roku 1956 "Hra o život".
Article