By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 7, září, s. 280 - 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 1, 1950/1951, č. 5/6, leden/únor 1951, s. 186-190
Annotation: O vhodném výkladu Třebízského díla.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 119, 23. 5., s. 9
Annotation: Portrét V. B. Třebízského se zaměřením na jeho rodnou obec Třebíz.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 146, 27. 6., s. 2
Annotation: Přehled nových knih s anotacemi.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 25, 19. 6., s. 4
Annotation: Medailon V. Beneše Třebízského k 70. výročí úmrtí 20. 6.
Article
7
In: Na hlubinu. -- ISSN 1805-8817. -- Roč. 21, 1947, č. [10], s. 399
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 6, 6. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 61, 12. 3., s. 2
Annotation: Medailon. A. Jiráska.
Article
10
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 2, s. 174-175
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 44 (4), 1946, č. 3/4, s. 224-229
Annotation: Článek o kulturním životě horníků, zmiňuje autory čtené horníky - V. B. Třebízský, Z. Winter, A. Jirásek, V. Martínek, K. V. Rais aj.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 97, 21. 4., s. 3
Annotation: Zamyšlení nad tématem člověka (i) v literatuře.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 43, 20. 2., s. 4
Annotation: Článek o díle V. Beneše-Třebízského.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 128, 1. 6., s. 4
Annotation: K zahájení otiskování románu na pokračování.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 36, 27. 8., s. 23
Annotation: Medailon V. Beneše Třebízského.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 46, 24. 2., s. 5
Annotation: Medailon k 105. výročí narození.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 45, 23. 2., s. 3
Annotation: Zpráva o oslavách stého výročí od narození spisovatele V. B. Třebízského.
Article
19
In: Slánský obzor. -- ISSN 1214-3847. -- Roč. 12 (112), 2005, s. 136-137
Annotation: Referát o akcích k 120. výročí úmrtí V. B. Třebízského - výstavě ve Vlastivědném muzeu ve Slaném, pěším výletu do jeho rodiště a mši...
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 2, 22. 1., s. 10
Annotation: Soupis filmových a televizních přepisů českých a slovenských literárních děl.
Article