By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 21, 25. 1., s. 10
Annotation: Kritická poznámka k druhé básnické knize autorky.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 3
Annotation: Glosa kritizující otištění 22 německých básní ve svazku pouze v původním znění, bez adekvátního českého překladu, ačkoliv existuje překlad...
Article
4
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 8, prosinec, s. 40-41
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 4, duben, s. 177-178
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 5, září, s. 17
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 55, 6. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 10, s. 2
Annotation: O činnosti českých esperantistů, především o jejich publikacích a akcích připomínajících nedožité 90. narozeniny Z. Bergrové.
Article
9
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 10, říjen, s. 3
Annotation: Referát o prezentaci básnického výboru z díla Ó. Lysohorského v rámci 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky.
Article
10
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 4, 2005, č. 3/4, s. 19
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2004, č. 45, 1.-7. 11., s. 2
Annotation: Polemika se zkreslujícím tvrzením Z. Bergrové v rozhlase o zadávání překladatelských zakázek v někdejším Odeonu.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 14, 2004, č. 300, 28. 12., s. 12
Annotation: Poznámka o pořadu připravovaném Výborem národní kultury na 25. 1.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 302, 30. 12., s. 23
Annotation: Glosa k bibliofilskému vydání; v rubrice Diskuse.
Article
14
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 10 (26), 2003, č. 5/6, říjen/prosinec, s. 198-201
Annotation: Medailon výtvarníka a jeho ženy - básnířky a překladatelky.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 36, 30. 8.-5. 9., s. 2
Annotation: Dva ostře kritické hlasy k sloupku Z. Bergrové Horší po lepším (TR č. 32), ostouzejícímu překladatelskou práci O. Maškové a M. Dvořáka,...
Article
16
In: Děti republiky. -- s. 86-87
Annotation: Autorčin doslov ke vzpomínkové knize; s poznámkami a doplňky k její bibliografii, vydané Národní knihovnou v r. 2005 pod názvem Úlety a troufalá...
Book Chapter
18
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2006, č. 18, 31. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2006, č. 22, 26. 10., s. 6
Annotation: Poznámky o knize; s ukázkami.
Article
20
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 4, prosinec, s. 51-52
Annotation: Úryvek ze vzpomínkové knihy; připojen výběr z epigramů Z.B. Havlíčku Borovský, je humor na trosky? (s. 52-53).
Article