By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Host [samizdat]. -- R. 1987/1988, č. 4, srpen 1988, s. [273]-[339]
Annotation: Recenze několika aktuálních knižních titulů vydaných v oficiálních nakladatelstvích, anotace textu J. Bednáře - vzpomínkového medailonu na...
Article
3
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 30. 1. 2015
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 16. 1., s. 44-45
Annotation: Článek o pracovním a životním stylu A. B. v rubrice Kdo je co.
Article
5
In: Rodina a škola. -- ISSN 0035-7766. -- Roč. 44, 1997, č. 2, s. 2-4
Annotation: Rozhovor, zejm. o partnerských vztazích a rodině.
Article
6
In: Nícení. -- s. 1
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce (s její fot. na 4. s. obálky); - s drobnou glosou A. Berkové (4. s. obálky).
Book Chapter
7
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 4, prosinec, s. 9-10
Annotation: Děkovný projev L. Procházkové při obdržení Ceny Unie českých spisovatelů za občanskou angažovanost, především o práci na jejím románu...
Article
8
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 6, 2005, č. 8, srpen, s. 33-34
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 52, 29. 12., s. 50-51
Annotation: Anketa; v části Literatura J. Holub chválí sloupky P. Fischera, J. Rulf by si připil s K. Šiktancem a J. Topolem a s M. Topinkou by zavzpomínal...
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 6, 7. 1., příl. Kavárna, s. F4
Annotation: Recenze, zmíněni jsou A. Berková, L. Reinerová a V. Just.
Article
11
In: České listy. -- ISSN 1213-1784. -- Roč. 5, 2004, č. 11, [listopad], s. 31
Annotation: Zpráva o večeru v Cankarjevově domě v Lublani 7. 10. 2004 u příležitosti slovinského vydání prózy A.B. Utrpení oddaného Všiváka.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 11, 17. 3., s. 57
Annotation: Odpověď A. B.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 1, s. 59-60
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 36, 12. 2., s. 29
Annotation: Recenze s mezititulky Historky ze soudcovské praxe, Zatuchlina naturalismu, Televizní povídka?
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 3, 5. 2., s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Ze čtenářského deníku Aloise Burdy.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 5, 4. 3., s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Ze čtenářského deníku Aloise Burdy.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 11. 3., s. 61
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 7, 1. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 15, 5. 4., s. 11
Annotation: Recenze; též o zaměření nakladatelství Motto.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 93, 20. 4., s. C9
Annotation: Recenze.
Article