By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 14, 2005, č. 35, 1. 9., s. 6
Annotation: O celoročním stipendijním pobytu P.B. v Berlíně; s mezititulky Nachts schreibt er Gedichte, Lyrik zum Riechen und Spüren, Impressionen aus Berlin.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 3, listopad, s. 137
Annotation: Poznámka k zkrácenému otisku recenze A. Nováka z roku 1914; k 65. výročí jeho úmrtí.
Article
4
5
by Rothe, Friedrich, 1939-
Published München ; Zürich : Piper Verlag, 2003.
Annotation: S kapitolami: "Mir fällt zu Hitler nichts ein", Der Wiener Satiriker und die deutsche Hauptstadt, Ein "jüdischer Antisemit"?, Der "moralischen Niedergang"...
Book
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2006, č. 149, 27. 6., s. 10
Annotation: Zpráva o 7. ročníku autorských čtení; letošními hosty jsou autoři z Berlína.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 232, 5. 10., s. 18
Annotation: Zpráva o zahájení akce plánované na dva měsíce.
Article
8
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 14 (38), 2000, s. 258-260
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Pražský sborník historický. -- ISSN 0555-0238. -- Sv. 31, 2000, s. 320-322
Annotation: Recenze sborníku ze sympozia zabývajícího se pražskou německou literaturou se vztahem k Berlínu a obsahujícího kromě uvedených příspěvků...
Article
10
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2000, č. 103, 29. 5., s. 6
Annotation: Zpráva o instalaci desky (a zasazení symbolické "Kafkovy břízy") v místě posledního Kafkova pobytu v Berlíně (čtvrť Zehlendorf, ul. Busseallee,...
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 13, 2003, č. 208, 5. 9., příl. Víkend, s. 2
Annotation: Vzpomínková reportáž o návštěvě památného místa v Berlíně-Plötzensee.
Article
12
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2003, č. 38, 24. 9., s. 13
Annotation: Reportáž o memoriálním zájezdu pořádaném Společností Julia Fučíka.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 132, 6. 6., s. 11
Annotation: Zpráva o přehlídce Berlín dnes a tady, která probíhá v Praze a v týdnu od 6. 6. se zaměří především na literaturu.
Article
14
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 2, 1992, č. 229, 29. 9., s. 7
Annotation: O literárním setkání v rámci programu kulturních dnů Prahy v Berlíně za účasti: Gruša Jiří, Kohout Pavel, Hykisch Anton; mj. o názorech...
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 49, 29. 4., s. 8
Annotation: Soubor hlasů jednotlivých účastníků Literárního kolokvia 19.-22. 4.
Article
16
In: Brněnský večerník. -- Roč. 20, 1989, č. 124, 27. 6., s. 3
Annotation: Fejeton o naší literatuře v současném Berlíně (NDR) a o tamním literárním a kulturním životě.
Article
17
In: Kurýr. -- R. 2008, č. 29, 1. 10., s. 5-6
Annotation: Glosa ke vzpomínkovému shromáždění u pomníku J. Fučíka v Berlíně při příležitosti 105. výročí narození J. Fučíka.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 28, 10. 7., s. 50-52
Annotation: Rozhovor o Berlínu; přílohou Reflexu č. 28 je průvodce Berlín podle Jaroslava Rudiše.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 215, 12. 9., s. B6
Annotation: Rozhovor s německou spisovatelkou J. Hermannovou (*1970) o jejích prózách, dnešním Berlíně a jejích generačních zkušenostech. Mj. též o jejím...
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 7, 3. 4., s. 3
Annotation: O kulturním programu Českého centra v Berlíně; též o autorských čteních.
Article