By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 222, 21. 9., s. B4
Annotation: Portrét I. Bernáškové.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 217, 15. 9., s. 11
Annotation: Portrét novinářky a odbojářky Ireny Bernáškové, která zemřela v srpnu 1942. Vzpomínce na ni byl věnován jeden z panelů na venkovní výstavě...
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 33, 8. 2., příl. Orientace, s. x
Annotation: Životopisná stať o I. Bernáškové (dceři V. Preissiga), vydavatelce ilegálního časopisu V boj.
Article
4
In: Zasnoubena se smrtí. -- S. 327-329
Annotation: Doslov k literárnímu zpracování příběhu Ireny Bernáškové; s bio-bibliografickými poznámkami o autorce a I. Bernáškové (volná obálka).
Book Chapter
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 56, 7. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 10, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2017, č. 24, 22. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 247, 24. 10., s. 4
Annotation: Článek o křtu knihy "Zasnoubená se smrtí". Článek doplněn fotografií autorky J. Vrzalové s vnučkou.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 91, 20. 4., s. 3
Annotation: Rozhovor o práci J. Vrzalové na literatuře faktu zaměřené především na události druhé světové války. Zmíněno je několik osobností protinacistického...
Article