By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 10, 25. 2., s. 25
Annotation: Článek o rozhlasové hře F. Kožíka a S. Ježka "Marcela", jež měla rozhlasovou premiéru 30. 4. 1932 a jež byla zároveň poslední rozhlasovou...
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 31, 22. 7., s. 10
Annotation: Článek o divadelní hře J. Čapka "Země mnoha jmen", o meziválečných divadelních inscenacích i o rozhlasových inscenacích hry. ČRo Vltava uvede...
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 38, 9. 9., s. 25
Annotation: Článek o rozhlasové hře J. Pětivokého "Zámek v poušti", jež měla premiéru v roce 1944 v režii J. Bezdíčka, a v roce 1968 vznikla inscenace...
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 17, 14. 4., s. 16-17
Annotation: Rozhovor s rozhlasovým režisérem K. Weinlichem.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 72, 26. 3., s. 2
Annotation: Recenze rozhlasové inscenace cestopisu K. Čapka.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 252, 28. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení státních cen v oblasti filmové a rozhlasové tvorby.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 277, 28. 11., s. 2
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 20, 15. 5., s. 6
Annotation: O udělení titulu zasloužilý umělec rozhlasovému režiséru J. Bezdíčkovi a Řádu práce interpretu A. Zíbovi.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 133-134
Annotation: Autor se zamýšlí nad rozhlasovými inscenacemi literárních děl.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 42, 15. 10., s. 5
Annotation: Referát o rozhlasové inscenaci hry o básníkovi Čchü Jüanovi; vyzdvižen herecký výkon M. Nedbala v epizodní roli.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 6, červen, s. 285-286
Annotation: Glosy k rozhlasové dramatice a rozhlasovým adaptacím literárních děl.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 52, 25. 12., s. 9
Annotation: Poznámka o rozhlasové inscenaci Jiříkova vidění s V. Voskou v titulní roli.
Article
13
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 22, 27. 1., s. 5
Annotation: O provedení pásma z dopisů K. Světlé a J. Nerudy v interpretaci Vl. Fabianové a K. Högera v Komorním divadle.
Article
15
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2002, č. 8, s. 52-70
Annotation: S Předmluvou a s kapitolami: Úvod. Definice rozhlasové teorie; Počátky uvažování o rozhlase a jeho specifikách. Eduard Svoboda, Miloš Kareš,...
Article
16
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2000, č. 4, s. 56-67
Annotation: Přehledová stať, s kapitolkami: Locus Brno, Brněnský rozhlas 20. let, Brněnská avantgardní generace (zejména o D. Chalupovi, J. Bezdíčkovi a...
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 123, 26. 5., s. 4
Annotation: Zpráva o rozhlasovém nastudování hry "Lidé, bděte!" o Juliu Fučíkovi. Hru nastudovali herci Národního divadla v režii J. Bezdíčka.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 31, 26. 7., s. 23
Annotation: O tradici brněnských rozhlasových her, zejména o hře F. Kožíka, poprvé živě vysílané v roce 1934 v režii J. Bezdíčka.
Article
19
In: Kolo. -- Roč. 9, 1939, č. 9, listopad, s. 163-164
Annotation: Redakční článek, který se zasazuje o oceňování vynikajících rozhlasových pracovníků, alespoň v rámci jejich pracoviště. Jedním, kdo by...
Article
20
In: České slovo. -- Roč. 22, 1930, č. 71, 23. 3., s. 7
Annotation: Cenami byli odměněni: Bezdíček Josef, Grünwald A., Sadílek Jar. a Bayar Ondrej.
Article