By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 9. 3. 2017
Annotation: Medailon spisovatele O. Šuleře.
Article
2
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 263, 13. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 44, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 44, 13. 11.
Annotation: Recenze, ve které se autor zamýšlí nad motivem Dunaje v české poezii.
Article
3
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 23. 9. 2019
Annotation: Článek o soudobé recepci "Slezských písní" P. Bezruče.
Article
4
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 24, 29. 1., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 28. 1. 2020
Annotation: Recenze na představení J. Nohavici v Divadle Viola.
Article
5
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 123-129
Annotation: Studie je věnována německému básníkovi židovského původu H. Sonnenscheinovi a jeho vztahu s P. Bezručem.
Article
6
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2011, č. 54, 19. 7.
Annotation: Básně; báseň "Dnes" je dedikována P. Bezručovi.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 10, prosinec, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 7, září, s. 257-263
Annotation: Článek souhrnně hodnotí jak výběr literárních ukázek, tak kvalitu jejich přednesu.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 604-607
Annotation: Anotace.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 254, 1. 11., s. 14
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka.
Article
11
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 21. 12. 2017
Annotation: Článek o stále probíhající diskuzi o autorství "Slezských písní".
Article
12
14
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 10, říjen, s. 29
Annotation: Glosa k večeru uspořádanému v Památníku národního písemnictví, věnovanému P. Bezručovi, jehož se zúčastnil rovněž J. Nohavica; paralelně...
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
16
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 17. 12. 2015
Annotation: Zpráva o vyškrtnutí domu P. Bezruče ze seznamu kulturních památek.
Article
17
18
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [10], listopad, s. 43-49
Annotation: Komentář dvou aktuálních článků v soudobém tisku - Petru Bezručovi se věnovala "Tvorba" (26. 10. 1988), Janu Husovi a husitství "Český zápas"...
Article
19
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 66, 2017, č. 3, s. 257-264
Annotation: Studie o zobrazení Ostravy v poezii J. Kaluse, P. Bezruče a Č. Ostravického (a jiných slezských básníků).
Article
20
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 66, 2017, č. 3, s. 288-290
Annotation: Recenze.
Article