By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 23. 9. 2019
Annotation: Článek o soudobé recepci "Slezských písní" P. Bezruče.
Article
2
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 21. 12. 2017
Annotation: Článek o stále probíhající diskuzi o autorství "Slezských písní".
Article
3
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 66, 2017, č. 3, s. 257-264
Annotation: Studie o zobrazení Ostravy v poezii J. Kaluse, P. Bezruče a Č. Ostravického (a jiných slezských básníků).
Article
4
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 66, 2017, č. 3, s. 288-290
Annotation: Recenze.
Article
5
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 11. 10. 2014
Annotation: Článek o tezích J. Nohavici, podle nějž není autorem (některých) básní "Slezských písní P. Bezruč, nýbrž O. B. Petr.
Article
6
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 16. 12. 2014
Annotation: Rozhovor s výtvarníkem Z. Baladránem o výstavě "Kdo na moje místo", která vychází z odkazu P. Bezruče.
Article
7
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 67, 2018, č. 1/3, s. 257-258
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 8, 20. 2., s. 53
Annotation: Glosa k vyjádření J. Nohavici o literárněvědném výzkumu díla P. Bezruče v Českém rozhlase Plus.
Article
9
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 3. 4. 2016
Annotation: Článek o literárním obraze Vítkovických železáren v českých básních či dobovém tisku; při příležitosti zahájení výstavy o Paulu Kupelwieserovi;...
Article
10
11
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 20. 8. 2017
Annotation: Článek o podobnosti básní B. E. Frýdlantského s básněmi P. Bezruče; připojeny básně.
Article
12
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 1. 2017
Annotation: Úvaha o poezii P. Bezruče, již autorovi a jeho bratrovi, když byli malí, před usnutím přednášela - spolu s baladami K. J. Erbena - babička místo...
Article
13
14
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 22. 8. 2005
Annotation: Nekrolog spisovatele J. Drozda.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 264, 4. 11., s. 2
Annotation: Zpráva informuje, že probíhá studium historie Slezských písní dr. Drahomírem Šajtarem. Vzniklá studie má být úvodem k tesauru Bezručových...
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 215, 14. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 216, 16. 9., s. 2
Annotation: Informační glosa o výstavě věnované P. Bezručovi.
Article
18
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [4], s. 572
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Sdružení knihoven České republiky v roce 2011. -- ISBN 978-80-86249-64-3. -- R. 2012, s. 99-102
Annotation: Referát přednesený na kolokviu.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 56, 3. 3., s. 2
Annotation: Informační glosa.
Article