By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 4, [prosinec], s. [180]
Annotation: Úryvek z "Evangelia podle Matouše" (kap. 4, verše 18-20)
Article
2
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 32, léto, s. 109-110
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 5, 7. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o expozici Knihovna Latinské školy, která byla otevřena v Jáchymově a obsahuje staré tisky a rukopisy především z počátku 16. století,...
Article
5
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 7
Annotation: Sloupek o Legendě o sv. Kateřině a také o postavě tety Kateřiny z románu Z. Jirotky "Saturnin".
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 21, 25. 1., příl. Orientace, s. 16
Annotation: Nekrolog biblisty a teologa P. Pokorného.
Article
8
by Tydlitátová, Věra, 1959-
Published Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019.
Annotation: Monografie se z fenomenologické perspektivy zabývá kosmologií Hebrejské bible a analyzuje tanachické texty; s Rejstříkem jmenným (s. 188-194);...
Book
9
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 148-152
Annotation: Krátka studie o historii užití dřevěných štočků, které byly použity v Melantrichových biblích.
Article
10
by Muir, Lynette R.
Published Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
Annotation: Monografie představuje podrobný průzkum a analýzu korpusu biblické dramatiky ze všech částí středověké křesťanské Evropy a zkoumá přes...
Book
11
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 68 (2), s. 13-15
Annotation: Zpráva o koupi čtyř vydání českých biblí Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.
Article
12
15
by Kubínová, Kateřina, 1975-
Published Praha : Artefactum, 2017.
Annotation: Monografie je věnována popisu a osudům rukopisného evangeliáře Cim 2 z knihovny pražské metropolitní kapituly, napsaného a iluminovaného v 9....
Book
16
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 7/8, září/říjen, s. 226-235
Annotation: Metodický výklad mj. ukazuje, jak jazykové změny dokládat literárními příklady.
Article
17
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 28, 2018, č. 3, 20. 9., s. 53-54
Annotation: Článek se věnuje Melantrichově bibli a dílu "Physica Curiosa, Sive Mirabilia Naturae et Artis Libris", které se nacházejí v Biskupské knihovně...
Article
18
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 95-130
Annotation: Studie, dedikována J. Vintrovi; pokračování studie uveřejněné v předchozím čísle (Listy filologické, č. 140, 3/4, s. s. 407-427).
Article
19
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 4, 7. 2., s. 4
Annotation: Recenze na knihu biblických přísloví v různých překladech doplněných ilustracemi M. Plotěné.
Article
20
In: Práce z dějin Akademie věd. -- ISSN 1803-9448. -- Roč. 10, 2018, č. 1, s. 33-52
Annotation: Stať o vědecké činnosti V. Kyase v souvislosti s překlady staročeské Bible; připojeny dopisy V. Kyase J. Vašicovi a B. Havránkovi.
Article