By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 309-323
Annotation: Úvaha o periodizaci a možnostech pojmového uchopení české literatury 17. a 18. století.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 383-388
Annotation: Reakce na text M. Sládka, otištěný v tomtéž čísle (ČL 53, 2005, č. 3) - především k otázkám časového vymezení a příznačných rysů...
Article
4
In: Svět je podvodný verbíř. -- S. 7-48
Annotation: Předmluva k výboru z raněnovověkých kázání; zastoupení autoři jsou uvedeni v rozpise.
Book Chapter
5
by Vašica, Josef, 1884-1968
Published Opava : Šenov u Ostravy : občanské sdružení Verbum ; Tilia, 2001.
Book
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 6, s. 572-591
Annotation: Studie.
Article
7
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 8, 2009, č. 1/2, s. 52-54
Annotation: Studie.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 4, září, s. 469-485
Annotation: Studie k vizualizaci v barokní literatuře - obrazovým principům v kultuře raného novověku, zejm. k úloze obrazu v katolické náboženské praxi...
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 23, 6. 6., s. 7
Annotation: Medailon v rubrice Nových 300 let české literatury.
Article
10
In: Nová svoboda. -- Roč. 23, 1967, č. 290, 3. 12., příl., s. 1
Annotation: Úvodní poznámka k ukázkám z kazatelských textů z 16. - 18. století (M. F. Zámrského, D. Nitscheho, B. H. J. Bilovského a T. X. Laštovky.
Article
11
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 22, 1996, č. 2, s. 27-30
Annotation: Medailon k 270. výročí úmrtí (1659-1725).
Article
12
Published Cieszyn : Pro Filia, 1996.
Annotation: Česko-polský sborník, s příspěvky: Urbanec Jiří, Literární Slezsko (s. 7-12); Svoboda Jiří, K problematice polských vlivů na českou literaturu...
Book
13
In: Zeitschrift für slavische Philologie. -- Roč. 11, 1934, s. 426-432
Annotation: O literárně-historické a ediční činnosti profesora: Vašica Josef z období českého baroka; nové hodnocení katolických spisovatelů, kazatelů...
Article
14
In: Zvěrokruh Sarkandra ze Skočova. -- S. 7-9
Annotation: Úvod (též o autorovi) k souběžnému vydání latinského textu "Zodiacus Sarcandri de Skoczova" a českého přepisu, který je zkráceným zněním...
Book Chapter
15
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 6, 1995, č. 29, 16. 7., s. 9
Annotation: Komentář k básni B. H. Bilovského.
Article
16
by Vašica, Josef, 1884-1968
Published Brno : Atlantis, 1995.
Annotation: Soubor statí z let 1930-1938, vzniklých většinou z přípravných studií k jednotlivým edicím barokních slovesných památek; s úvodním slovem...
Book
17
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 9, 15. 5., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání, zejména ke studii J. V. o: Bilovský B. H. polemizující s názory: Martínek Vojtěch.
Article
19
In: Český časopis historický. -- Roč. 39, 1933, s. 650
Annotation: Upozornění na příspěvek k barokní literatuře české vydaný: Vašica Josef. Jsou jím tři kázání: Bílovský Bohumír Hynek pod názvem "Víno...
Article
20
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 82, 1967, č. 290, 3. 12., s. 3
Annotation: Úvodní poznámka k ukázkám z kazatelských textů z 16. - 18. století (M. F. Zámrského, D. Nitsche, B. H. J. Bilovského a T. X. Laštovky.
Article