By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 56, 7. 3., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Večerník - Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 7, 1997, č. 10, 15. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 9, 12. 1., s. 10
Annotation: Recenze a poznámka k vydání.
Article
4
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 13, 2004, č. 2, 20. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 26, 2004, č. 4, [15. 6.], s. 62
Annotation: Recenze v rubrice Kniha, o které se hovoří.
Article
6
In: Politický deník 1932-1939. -- s. 9-25
Annotation: Předmluva německého editora deníku, psaného za Hoffmannova působení ve funkci tiskového atašé na československém velvyslanectví v Berlíně;...
Book Chapter
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 1, s. 14
Annotation: Recenze, spíše však medailon autora.
Article
8
In: Ohlédnutí za životem. -- s. 282-283
Annotation: Vzpomínková kniha, s kapitolami: Zážitek Boha, Zážitek lásky, Zážitek rodiny, Zážitek Ruska, Zážitek přátelství, Mezi lidmi, S Rainerem,...
Book Chapter
9
In: Deutsch-tschechischer Almanach 2002 = Česko-německý Almanach 2002. -- S. 5-6
Annotation: Úvodní slovo editorů; se stručnými životopisnými údaji o zastoupených autorech a překladatelích (s. 215-225).
Book Chapter
10
11
by Kosta, Peter, 1955-, Wagnerová, Alena, 1936-
Published Stuttgart : Robert Bosch Stiftung, 2002.
Annotation: Sborníček laudatií, pronesených u příležitosti udělení překladatelské ceny Nadace Roberta Bosche českým překladatelům z německojazyčných...
Book
12
In: Osudy humoristy Jaroslava Haška v říši carů a komisařů i doma v Čechách. -- s. 319-325
Annotation: Autorův doslov k románu (založenému na korespondenci, skutečných i fabulovaných dokumentech, na motivech z některých Haškových povídek i na...
Book Chapter
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 154, 3. 7., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 10, 2003, č. 1/2, s. 185-186
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 231, 2. 10., příl. Salon, č. 336, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 18, 30. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 12, 21. 3., s. 24
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 12, 2001, č. 17, 29. 4., příl. Perspektivy, č. 4, s. 6
Annotation: Medailon O. K. a poznámka o knize.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 28, 21. 7., s. 8
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a literárním redaktorem stanice Vltava J. K. (spoluautorem rozhlasového vysílání o Vídni), zejména o knize B. Hamannové.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 223, 24. 9., s. 12
Annotation: Recenze.
Article