By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sborník archivních prací. -- ISSN 0036-5246. -- Roč. 44, 1994, č. 1, s. 145-234
Annotation: V soupisu uvedeny mj. inventáře k fondům: Krajské nakladatelství v Gottwaldově, 1958-1960 (1963); Nakladatelství Blok v Brně, 1956-1978 (1987);...
Article
2
In: Knihovnický zpravodaj pro potřeby odborových knihoven na železnici. -- R. 1984, č. 3, červen, s. 31-33
Annotation: Blok, Čs. spisovatel, Horizont, Jihočeské nakladatelství, Kruh, Lidové nakladatelství; stručné charakteristiky.
Article
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 98, 1983, č. 288, 6. 12., s. 5
Annotation: O tiskové konferenci s ředitelem brněnského Bloku: Odehnal Ivo.
Article
4
In: Brněnský večerník. -- Roč. 13, 1982, č. 83, 29. 4., s. 2
Annotation: O práci jihomoravské pobočky Svazu českých spisovatelů, o činnosti nakladatelství Blok a o vlastní tvůrčí práci I. O.
Article
5
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 37, 1988, č. 14, 12. 7., s. 44
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem Bloku; též o jeho vlastní básnické tvorbě.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 10, 11. 3., s. 6
Annotation: Rozhovor s ředitelem brněnského nakladatelství Blok o činnosti nakladatelství a edičním plánu.
Article
7
In: Brněnský večerník. -- Roč. 14, 1983, č. 4, 6. 1., s. 1-2
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Blok.
Article
8
In: Brněnský večerník. -- Roč. 14, 1983, č. 232, 24. 11., s. 2
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Blok.
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 39, 1983, č. 267, 11. 11., s. 4
Annotation: Rozhovor; Blok.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 98, 1983, č. 11, 14. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor; Blok.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 4, 23. 1., příl. Kmen, č. 4, s. 1
Annotation: Úvodník o dějinách i současnosti literatury na Moravě; v tematicky laděném čísle; zvl. o práci jihomoravské pobočky SČS a jeho nakladatelství...
Article
12
In: Brněnský večerník. -- Roč. 17, 1986, č. 62, 28. 3., s. 3
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Blok o edičním plánu.
Article
13
In: Brněnský večerník. -- Roč. 17, 1986, č. 218, 6. 11., s. 3
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Blok.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 101, 1986, č. 57, 8. 3., s. 5
Annotation: Sloupek o účasti na televizním pořadu k Mezinárodnímu dni žen - o účasti moravských spisovatelek v edičním programu brněnského nakladatelství...
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 37, 17. 9., příl. Kmen, č. 37, s. 3
Annotation: Polemika s článkem: Bednářová Judita (Kmen č. 32) O Strážnici Marušky Kudeříkové a péči o začínající básníky; psáno z pozice ředitele...
Article
16
In: Brněnský večerník. -- Roč. 18, 1987, č. 66, 3. 4., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor o sjezdu: Svaz českých spisovatelů, o úloze kritiky a o nakladatelství Blok.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 43, 1987, č. 142, 20. 6., s. 2
Annotation: Rozhovor s ředitelem u příležitosti 30. výročí brněnského nakladatelství Blok.
Article
18
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 29, 1989, č. 21, s. 23
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Blok; též o vlastní literární práci.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 19, 6. 5., s. 3; č. 20, 13. 5., s. 3
Annotation: Kritický přehled knih vydaných nakladatelstvími: Blok (Brno), Kruh (Hradec Králové), Profil (Ostrava), Severočeské nakladatelství (Ústí nad...
Article
20
In: Brněnský večerník. -- Roč. 10, 1979, č. 126, 29. 6., s. 1-2
Annotation: Rozhovor s novým ředitelem nakladatelství; též o vlastní básnické tvorbě I. Odehnala.
Article