By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 17 (41), 2003, s. 328-334
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 3, 16. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 4, 21. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 121, 2002, č. 1, s. 151-153
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 7, Recenzní příloha, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 32, 2002, č. 67/68, s. 154-155
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Theatrum mundi minoris. -- s. 265-292
Annotation: Doslov, s kapitolkami: Na theatrum vystoupil..., Svět je divadlo, Divadlo menšího světa, Člověk je špatný, Pramének Labyrintu?
Book Chapter
8
Published Brno : Univerzita J.E.Purkyně, fakulta filozofická, 1988.
Annotation: Skripta se studiemi: Jeřábek Dušan - Válek Vlastimil, Od konce druhé světové války do února 1948 (s. 5-13); Pavelka Jiří, Politická a kulturní...
Book
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 2, s. 163-166
Annotation: Referát o konferenci.
Article
10
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 40, 2010, č. 83/84, s. 215-220
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 94-97
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. -- s. 431-475
Annotation: Komentář k edici cestopisu vydaného tiskem poprvé v r. 1563 v Praze; s autorovou Epištolou (Václavu Zajícovi z Hazenburku a na Strakonicích), s....
Book Chapter
13
14
15
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 8, s. 143-148
Annotation: Recenze literárně-teoretického sborníku "Literární kontinuita středem pozornosti", do nějž studií přispěla např. H. Bočková, a souboru osobních...
Article
16
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 11, 2014, č. 22, s. 131-133
Annotation: Recenze.
Article
17
18
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 4, 3. 4.
Annotation: Rozhovor s H. Bočkovou o díle J. A. Komenského a o jejím bádání ve starší české literatuře; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 25, 14. 6., s. 9
Annotation: Článek o K. Harantovi z Polžic a Bezdružic a jeho cestopisu "Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země...
Article
20
by Bočková, Hana, 1955-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019.
Annotation: Komentář k cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic vydanému ve dvou svazcích v edici Česká knižnice představuje literárněhistorický...
Book