By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 272, 22. 11., s. 2
Annotation: Informační glosa o vystoupení mladých katolických básníků v Umělecké besedě.
Article
2
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 16, 17. 4., s. [3]
Annotation: Anotace knihy.
Article
3
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [22], 2012, č. 282, 3. 12., s. 3
Annotation: Zpráva o úpravě parku u brněnské katedrály a instalaci tří desek s texty J. Zahradníčka, I. Blatného a K. Bochořáka.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 52/53, 20. 12., s. 13
Annotation: Referát o rozhlasovém pořadu z básní K. Bochořáka.
Article
5
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 16, 2005, č. 12, 15.-21. 3., příl. Perspektivy, č. 6, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2005, č. 31, 31. 7.-6. 8., s. 16
Annotation: Poznámka u příležitosti rozhlasového pořadu z básní K. Bochořáka; v rubrice Schůzky s literaturou.
Article
8
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 51, 2007, č. 2, únor, příl. Kam, roč. 13, č. 2, s. 18-19
Annotation: Vzpomínka na K. Bochořáka v rubrice Personalia.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 5, květen, s. 49-59
Annotation: Kapitola z Dějin české literatury po roce 1945 (projekt GA ČR, zpracovávaný v ÚČL AV ČR); s úvodem a s hesly-medailonky uvedených básníků.
Article
10
In: O Modrovousovi. -- s. [46]
Annotation: Próza byla přetištěna z Bochořákovy knihy Příběhy a vzpomínky po večerech sebrané (Havlíčkův Brod, Krajské nakladatelství 1958).
Book Chapter
11
by Red.
In: Štědrovečerní návštěva. -- s. [206]
Annotation: Redakční poznámka k souboru povídek s vánoční tematikou od uvedených autorů.
Book Chapter
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 11, 2001, č. 31, 30. 7.-5. 8., s. 16
Annotation: Biografická poznámka; v rubrice Poezie v rozhlase.
Article
13
by Blatný, Ivan, 1919-1990
Published Brno : Atlantis, 1999.
Annotation: Kniha tvořící pandán k souboru Verše 1933-1953 (Brno, Atlantis 1994) obsahuje texty pocházející většinou z Blatného poúnorové pozůstalosti...
Book
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 10, 2000, č. 3, 10.-16. 1., s. 26
Annotation: Medailon a poznámka; k rozhlasovému pořadu k 90. výročí narození K. B.
Article
15
In: Na hlubinu. -- ISSN 1805-8817. -- Roč. 21, 1947, č. [6], s. 238
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 5, 1994, č. 2 (20), s. 159-161
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 6, 1995, č. 1, 3. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 6, 1995, č. 4, 22. 1., s. 12
Annotation: Medailón; (18. 1. 1910 Kunštát na Moravě - 10. 8. 1981 Brno).
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 212, 13. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 230, 4. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article