By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 3-940098-16-7. -- Jg. 31, 2017, S. 39-61
Annotation: Studie o A. Stifterovi, důraz je kladen na poetologický a filozofický kontext jeho díla.
Article
3
by Čechtický, Tomáš, 1952-
Published Praha : Empresa Media, 2018.
Annotation: Publikace obsahuje medailony známých osobností své doby (viz rozpis), mj. též českých spisovatelů či nakladatelů; s uvedenou předmluvou a ediční...
Book
4
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 203-205
Annotation: Recenze na vydání vzdělávacích přednášek B. Bolzana z akademického roku 1816/1817.
Article
5
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. [366]-379
Annotation: Studie informuje o souhrnné edici homilií a vzdělávacích projevů B. Bolzana.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 5, červen, 4. s. obálky
Annotation: Zpráva.
Article
7
In: Domino [samizdat]. -- Č. 3, 1988, červenec, s. [29]-[45]
Annotation: Esej o vlasteneckém cítění a potřebě být součástí národa.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 300, 25. 12., s. 5
Annotation: Článek o B. Bolzanovi k 100. výročí jeho úmrtí.
Article
9
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 67, 1958, č. 7/8, říjen, s. 522-528
Annotation: Zpráva z konference o dějinách české filozofie.
Article
10
by Stark, Stanislav, 1946-
Published Plzeň : Praha : Západočeská univerzita ; Epocha, 2011.
Obsah knihy
Annotation: Monografie mapuje vývoj filosofického myšlení v českých zemích; - o uvedených osobnostech.
Book
11
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 43, 1957, č. 6, červen, s. 195-196
Annotation: Recenze.
Article