By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 27. 7. 2017
Annotation: Recenze.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 7. 12. 2017
Annotation: Autor reaguje na glosu P. Bílka "Rozeklaný čas" (in: Literární noviny, 2017, příl. Biblio č. 12, s. 7), jež polemizovala s autorovou recenzí...
Article
3
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 17, 2018, č. 140, květen, s. 3-11
Annotation: Básně; s věnováními a datacemi; připojeny bio-bibliografická poznámka (s. 3-4) a úvodní komentář (s. 3).
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 246, 21. 10., s. 2
Annotation: Informační glosa o pořádání literárních večerů mladé literatury.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 54, 1947/1948, č. 2, listopad 1947, s. 91-92
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 62-66
Annotation: Autor vzpomíná na H. Bonna a J. Ortena.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 24, 3. 6., s. 3
Annotation: Stať se věnuje životu a dílu Hanuše Bonna.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 261, 9. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
původní lístek v RETROBI
In: Česká osvěta. -- Roč. 35, 1938-1939, č. 1, září 1938., s. 40
Annotation: Pochvalný posudek knihy.
Article
11
původní lístek v RETROBI
In: Studentský časopis. -- Roč. 11, 1931-1932, č. 2, 10/10 1931., s. 36
Annotation: Bilance jejich poesie v minulém ročníku.
Article
12
původní lístek v RETROBI
In: Čin. -- Roč. 8, 1936, č. 27, 428, 31/12.
Annotation: Referát.
Article
13
původní lístek v RETROBI
In: Dělnická osvěta. -- Roč. 22, 1936, č. 8, 285, 15/10.
Annotation: K prvotinám Hanuše Bonna Tolik krajin a Jiřího Valji Nohama v blátě, jež vyšly v nově založené edici První knížky za redakce Fr. Halase u...
Article
14
původní lístek v RETROBI
In: Index. -- Roč. 8, 1936, 112-115.
Annotation: Referát.
Article
15
původní lístek v RETROBI
In: Kolo. -- Roč. 1936, č. 9, listopad., s. 17-18
Article
16
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 44, 1936, Č. 524, 19/10., s. 5
Annotation: Referát.
Article
17
původní lístek v RETROBI
In: Listy. -- Roč. 4, 1936, č. 14, 337-339, 29/10.
Annotation: Referát.
Article
18
původní lístek v RETROBI
In: Prager Presse. -- Jg. 16, 1936, č. 283, příl. odpolední vydání, 16. 10.), podepsáno P. E. [ref] (Bonn Hanuš, Tolik krajin. Básně. První knížky, sv. 2. Praha, V. Petr 1936; Valja Jiří, Nohama v blátě. Básně. První knížky, sv. l. Praha, V. Petr 1936. Dva slibné talenty nejmladší básnické generace; náznaky nové cesty poezie, civilistické, ryzí, přirozené a věcné., s. 8
Article
19
původní lístek v RETROBI
In: PL. -- Roč. 45, 1936, č. 265, 14/11., s. 6
Annotation: Referát.
Article
20
původní lístek v RETROBI
In: Rozhledy. -- Roč. 5, 1936, č. 30, 240-241, 29/10.
Annotation: Referát.
Article