By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 141-142
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Herbář k čemusi horšímu. -- S. 117
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. [1]); s fot. autora (4. s. obálky); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 16, 1. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [10]-18
Annotation: Rozhovor o básnické tvorbě P. Borkovce a proměnách její poetiky (zejm. ke sbírce "Herbář k čemusi horšímu"), o publicistické tvorbě, mj....
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 145, 23. 6., s. 28, příl. Orientace, s. x
Annotation: Recenze.
Article
8
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 19, 2018, č. 8, s. 24-29
Annotation: Knižní tip na "Herbář k čemusi horšímu " s ukázkami ze sbírky.
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 51/52, 20. 12., s. 76-[81]
Annotation: Žebříček 10 knih s nejhoršími sexuálními scénami; připojeny krátké úryvky.
Article
10
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 1, s. 135
Annotation: Úvaha o básnické sbírce "Herbář k čemusi horšímu" P. Borkovce.
Article
11
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 8, 2018, č. 29, podzim, s. 82-94
Annotation: Recenze básnických sbírek M. Jareše, P. Borkovce, W. Heinrichové, J. Těsnohlídka, P. Hrbáče a I. Wernische.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 9, září, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 2, 11. 2., s. [22]-30
Annotation: Přetisk diskuse o současné české literatuře (Ústav pro českou literaturu, Praha, 3. 1. 2019). Připojeny přehledy doporučovaných knih vydaných...
Article
14
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 10. 2018
Annotation: Recenze.
Article
15
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 9
Annotation: Anketa o tom, zda existuje specifický jazyk poezie. Zpovídaní byli požádáni o citaci básně, jejíž jazyk je uchvacuje (citovány mj. výše zmíněné...
Article
16
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 24. 7. 2019
Annotation: Rozhovor s P. Borkovcem u příležitosti jeho vystoupení na festivalu Měsíc autorského čtení v Brně; zejm. o jeho knihách "Herbář k čemusi...
Article