By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 16, 8. 5.
Annotation: Článek o motivu Tater v poezii a próze spisovatelů štúrovské generace.
Article
2
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 432-453
Annotation: Studie o Vlčkově recepci díla Ľ. Štúra. Zmíněni níže uvedení.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 3, s. 203-230
Annotation: Studie zabývající se tematizací tělesnosti v díle slovenských romantických básníků.
Article
5
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 3 (20), 2011, n. 1, s. 17-24
Annotation: Studie k fenoménu literárního romantismu jako integrální součásti slovenského národního obrození; mj. též k různým koncepcím českého...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 23, 27. 1., s. 5
Annotation: Medailon k 150. výročí narození 27. 1.
Article
8
In: Smrt Jánošíkova a jiné básně. -- s. 93-106
Annotation: Doslov.
Book Chapter
9
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1961, č. 43, 26. 10., s. 4
Annotation: Komentář překladatele.
Article
11
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 11, 1939, č. 3/4, 1. 7., s. 211-223
Annotation: I. Land und Geist II. Voraussetzungen der Entwicklung III. Periodisierung IV. Romantische Klassiker V. Literarische Merkmale der slovakischen Romantik....
Article
12
In: Česká včela. -- Roč. 5, 1880, č. 14, 25. 7., s. 247-248
Annotation: Odpověď na polemický útok: Pokorný Rudolf v časopise Paleček a na útok N. Bř. v 170. čísle Českých novin proti nárokům: Čermák Bohuslav...
Article
13
In: Lidové noviny. -- Roč. 18, 1910, č. 304, 5. 11., s. 1-2; č. 318, 19. 11., s. 1-2
Annotation: Zpráva o slovenských novinách a časopisech: Národné noviny, Slovenské pohľady, Slovenský deník, (v souvislosti s ním o kritické činnosti:...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 3, s. 334-341
Annotation: Studie k srovnávací historii a teorii literatury, k meziliterárním vztahům a vlivům, zejm. vztah slovenské a maďarské literatury po roce 1848...
Article
15
In: Hlas. -- Roč. 1, 1862, 30. 1., s. 30
Annotation: Oznámení o vydání 2. ročníku alm. L. Rediguje a vydává: Viktorin Josef, příspěvky: Sládkovič Andrej, Žello Ludovít, Botto Ján, Paulíny-Tóth...
Article
16
In: Národní listy. -- Roč. 20, 1880, č. 55, 5. 3., s. 5-6
Annotation: Autor provolání oznamuje spolu s nakladateli: Slavík a Borový, že počne vycházet Československá knihovna, kterou bude redigovat. Tato edice má...
Article
17
In: Národní listy. -- Roč. 20, 1880, č. 56, 6. 3., s. 5
Annotation: V ed. Knihovna československá vyjdou v následujícím měsící básně: Botto Ján.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 1, s. 48-56
Annotation: Literárně-biografická studie o průkopníku česko-slovenské literárněvědné a širší kulturní spolupráce je rozdělená do tří částí;...
Article
19
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 8, 1957, č. 4, duben, s. 305-310
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Světozor. -- Roč. 15, 1881, č. 19, 6. 5., s. 226
Annotation: Umělecká beseda (lit. odbor) poskytla prostor p. Pokornému (Pokorný Rudolf), aby promluvil o zesnulém slovenském básníkovi: Botto Ján; UB se snaží,...
Article