By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 2, 22. 1., s. 10
Annotation: Soupis filmových a televizních přepisů českých a slovenských literárních děl.
Article
2
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 67, 1986, č. 298, 18. 12., s. 5
Annotation: Referát a recenze hry; tématem hry je rekonstrukce smrti: Rousseau Jean-Jacques.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 11, 1986, č. 5, 17. 3., s. 1, 3
Annotation: Záznam besedy, které se účastnili: Daněk Oldřich, Šotola Jiří, Bouček Josef, Lošťák Radoslav, Štěpánek Bohuš, Brůna Otakar, Boková Marie.
Article
4
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 61, 1980, č. 8, 10. 1., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 203, 28. 8., s. 5
Annotation: Referát.
Article
6
7
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 17, 1980, č. 12, prosinec, s. 20
Annotation: Článek v rubrice Výběr pro vás.
Article
8
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 43, 1976, č. 8, 9. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 10, 3. 3., s. 12
Annotation: Přehledový referát; mj. o provedení hry J. B.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 29, 1973, č. 98, 26. 4., s. 4
Annotation: Referát o televizní dramatizaci.
Article
11
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 28, 1972, č. 289, 7. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 25, 1969, č. 273, 20. 11., s. 6
Annotation: Referát o filmu podle stejnojmenné prózy J. B.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 50, 1969, č. 279, 27. 11., s. 5
Annotation: Referát.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 4, duben, s. 217-220
Annotation: Studie mj. o knihách Marie Pujmanové Předtucha, Ivy Hercíkové Pět holek na krku, Josefa Boučka Mlčení mužů, Hermíny Frankové Blázni a Pythagoras...
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 30, 1974, č. 78, 2. 4., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci filmu podle románu E. Hončíka.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 15, 10. 4., s. 14
Annotation: Mj. referát o inscenaci filmu.
Article
17
In: Nová svoboda. -- Roč. 36, 1980, č. 157, 5. 7., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci hry J. B. napsané na motivy povídky F. Šrámka Popel z knihy Klavír a housle.
Article
18
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 15, 1978, č. 11, listopad, s. 20
Annotation: Obsahy; s inscenačními údaji (hra Toulavý kůň je na motivy povídky F. Šrámka Popel).
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 34, 1978, č. 105, 5. 5., s. 5
Annotation: Referát.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 20, 17. 5., s. 18-19
Annotation: Referát.
Article