By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 49, 1988, s. [1]
Annotation: Článek se v souvislosti s uvolněnou atmosférou Vánoc z r. 1987 zamýšlí nad možným uvolňováním i v oblasti redakčních mechanismů výběru...
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 2, 9. 1., s. 2
Annotation: Nekrolog; s otištěním dvou básní K.B.
Article
3
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2004, č. 1, 7. 1., s. 12
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 1, březen, s. 10
Annotation: Nekrolog básníka pohřbeného 22. 12. 2003.
Article
5
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 29, březen, s. 31-32
Annotation: Nepodepsaná úmrtní oznámení.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 29, 19. 7., s. 3
Annotation: Medailon k osmdesátinám 17. 7.; s otištěnými básněmi K. Bouška.
Article
7
8
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 2, září, s. 23-24
Annotation: Dva medailony s připojeným výběrem z básní K. Bouška (s. 24-26).
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 38, 20. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 38, 20. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
by Brousek, Antonín, 1941-2013
Published Praha : Torst, 1999.
Book
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 6, 20. 3., s. 14-15
Annotation: Komentovaný výběr z korespondence a posudků, který se týká vydání knihy J. S.
Article
13
Published Říčany : Orego, 2002.
Annotation: Sborník - slovník 125 členů Unie (/auto/medailonky, doplněné bibliografií, popř. ukázkou z díla nebo z recenzních ohlasů či vyjádřením...
Book
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 101, 30. 4., s. 1
Article
16
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- R. 1994, č. 5, září, s. 3-10
Annotation: Přispěli mj. Stýblová Valja, Semela Jaromír, Boušek Karel, Brett Vladimír, Kožík František.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 11-27, 17. 3.-7. 7., s. 10
Annotation: V číslech 11,13,15,17,19,21,23,25,27. V kapitole 1 mimo jiné o textech: Picek Václav Jaromír, Chmelenský Josef Krasoslav, v kapitole 3: Červený...
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 166, 17. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor; opraveno úředně uváděné datum narození 17. 7. 1922 na správné 17. 6. 1922.
Article
20
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 3, 1992, č. 56, 22. 7., s. 5
Annotation: Gratulace k sedmdesátinám 17. 7.
Article