By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Ryantová, Marie, 1964-, Jonová, Jitka, 1981-
Published Praha : Arcibiskupství pražské, 2017.
Annotation: Kolektivní monografie sleduje život a veřejné působení pražského biskupa Antonína Podlahy: první část se věnuje přímo jemu, druhá jej vřazuje...
Book
2
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 73, 1949, č. 2, s. 100-108
Annotation: Studie se zabývá vlivem A. Schopenhauera na O. Březinu. Autor vyzdvihuje jako podklad k bádání studii o Březinovi a Schopenhauerovi od A. Janáčka,...
Article
3
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 2, s. 137-142 - č. 3, s. 289-294
Annotation: Dokončení článku o korespondenci mezi F. X. Šaldou a Sigismundem Bouškou s šesti otisknutými Šaldovými dopisy.
Article
4
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 154-175
Annotation: Studie se zabývá spory o koncept "nového" či "proletářského" umění, "nového světa" na počátku 20. let 20. století, především účastí...
Article
5
In: Kniha o Příteli a Miláčku. -- s. 151-157
Annotation: Doslov; svazek obsahuje Bouškův překlad Lullovy knihy vydaný z rukopisné pozůstalosti (fond S. B. v PNP, překlad datován 1905) a jeho doprovodnou...
Book Chapter
6
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 479-481
Annotation: Recenze dvou edic - edice korespondence mezi S. Bouškou a J. Š. Baarem a výběrové edice korespondence S. Boušky s provensálskými a katalánskými...
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 4, s. 52-55
Annotation: O genezi Bouškova překladu z roku 1905 a o Bouškově studii o R. Lullovi, otištěné v časopisu Nový obzor (1911); ukázky z překladu (k vyd. připravuje...
Article
8
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 91, 2004, č. 2, s. 115-129
Annotation: Studie.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 5, květen, s. 265-268
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 12, 2002, č. 43, 27. 10., příl. Perspektivy, č. 10, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 7, 2000, č. 26, 19. 6., s. 92-95
Annotation: Stať o Katolické moderně.
Article
12
Published Náchod : Městská knihovna, 1999.
Annotation: Soubor medailonů čtyřicítky autorů spjatých s regionem, rozdělených do sedmi oblastí: Náchodsko, Broumovsko, Českoskalicko a Červenokostelecko,...
Book
13
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 121, 2002, č. 2, s. 538-539
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 100, 2002, č. 4, s. 975-976
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
Published Praha : Správa pražských hřbitovů, 2000.
Annotation: Průvodce; s Úvodem (Legenda a stručná historie farnosti), s. 5-10; s orientačními plánky (s. 12-13); se soupisem Jmenný rejstřík (a hroby zapsané...
Book
16
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 8, říjen, s. 440-442
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 8, 1997, č. 14, 6. 4., s. 8
Annotation: Poznámka o díle a životě člena Katolické moderny S. B.; k otištěné básní Znamení kříže.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 17, 7. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1993, č. 4, s. 70-75
Annotation: Katolická moderna; studie, zejména o: Bouška Sigismund Ludvík.
Article