By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 20-23
Annotation: Blahopřání literárnímu historikovi J. Brabcovi k 90. narozeninám a autorovy vzpomínky na dobu studií bohemistiky, kdy byl Brabec jedním z vyučujících.
Article
2
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 15. 11. 2017
Annotation: Laudatio proslovené při předání Ceny Jaroslava Seiferta 2017 dne 7. 11. 2017 J. Brabcovi a J. Opelíkovi.
Article
3
In: Tjeckiska och slovakiska röster. -- ISSN 1103-8977. -- R. 1994, č. 38/39, s. 103
Annotation: Zpráva o pražské výstavě k 10. výročí udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi (Památník národního písemnictví, 10. 10. - 6. 11. 1994).
Article
4
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 2. 11. 2017
Annotation: Autor v souvislosti s udělením Ceny Jaroslava Seiferta J. Brabcovi a J. Opelíkovi připomíná jejich literárněhistorické práce a ediční činnost.
Article
5
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 23. 11. 2017
Annotation: Referát o konferenci "Šalda MMXVII - Konference", jež se konala 9. 11. 2017 ve Venuši ve Švehlovce v Praze.
Article
6
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 21. 12. 2017
Annotation: Článek připomíná výročí narození a úmrtí F. X. Šaldy a literárněvědné počiny, které se (nejen) v souvislosti s těmito výročími během...
Article
7
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 11, listopad, s. 34
Annotation: Článek připomínající historii příprav a vydávání spisů T. G. Masaryka a hlavní přínos editora J. Brabce.
Article
8
9
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 9, 1984, č. 5, leden, s. 280-283
Annotation: Projev předsedy Societas incognitorum eruditorum P. Pavlovského o tom, zda by současný stav Společnosti obstál i ve chvíli, kdy by byl někdy v...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 11
Annotation: Kritický referát o filmu, který je věnován básníku V. Effenbergerovi.
Article
11
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 4. 4. 2019
Annotation: Zpráva o diskusním pořadu "Idea „spisů“ Ferdinanda Peroutky jako živý problém", který Institut pro studium literatury uspořádal 2. 4. 2019...
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 13
Annotation: Medailon J. Brabce u příležitosti jeho 90. narozenin.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 25. 10. 2018
Annotation: Komentář k vydávání spisů T. G. Masaryka, jež řídí literární historik J. Brabec.
Article
14
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 30. 10. 2018
Annotation: Článek o souborném "Díle Jaroslava Seiferta", které uspořádal J. Brabec a vycházelo/vychází v nakladatelství Akropolis od roku 2001.
Article
15
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 178, 1. 8., s. 11
Lidovky.cz [online]. -- 1. 8. 2020
Annotation: Rozhovor s dramatikem a novinářem M. Uhdem o M. Kunderovi a biografii J. Nováka "Kundera: Český život a doba".
Article
16
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 29. 8. 2018
Annotation: Autor komentuje výroky anglického bohemisty R. B. Pynsenta o K. Čapkovi, které vyslovil v rozhovoru pro Lidové noviny (in: Lidové noviny, roč. 31,...
Article
17
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 30. 10. 2019
Annotation: Opravený a zkrácený přepis magnetofonového záznamu přednášky o literární kritice, který vyšel s nadpisem "Poznámka k diskusi o jednom sborníku"...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 10, 6. 3., s. 1, 3
Annotation: Polemika s interpretacemi Halasova díla kritiků: J. Brabce (Květen, roč. II, č. 9, 10, roč. IV, č. 1), J. Grossmana (předmluva k Básním), F....
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 26, 26. 6.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 7, 13. 2., s. 5
Annotation: Polemika s reakcí F. Vrby na článek František Halas a mladá česká poesie.
Article