By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 18, 22. 1., s. 9
Annotation: Poznámka k otištěným ukázkám ze sbírky.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 47, 25. 2., s. 8
Annotation: Rozhovor u příležitosti šedesátin básníka z Opočna.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 55, 6. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Krocení živlů. -- s. 24
Annotation: Poznámka o autorovi.
Book Chapter
5
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 27. 2.-5. 3., s. 5
Annotation: Kritika současných vydavatelských a literárních poměrů, v druhé části recenze dvou básnických knih V. Brandejse.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 176, 29. 7., s. 2
Annotation: Faktograficky zcela nedostatečný nekrolog.
Article
7
8
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2005, č. 32, 17. 8., s. 12
Annotation: Vzpomínka.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 13
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 3, září, s. 17
Annotation: Vzpomínka.
Article
11
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 35, září, s. 27
Annotation: Nekrology.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 34, 26. 8., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 34, 26. 8., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí V. Brandejse.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 20, 14. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 1, březen, s. 32-35, 38-41
Annotation: Výbor z přednesených příspěvků (ve výňatcích); převzato ze sborníku Jiným hlasem.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 30, 28. 7., s. 4
Annotation: Polemika s recenzí M. Kořené o antologii současné poezie Báseň mého srdce (Lidové noviny, 11. 3. 2006), článkem J. Brabce Smlčí-li pravdu...
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 31, 6. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
18
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 129, 4. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
20
by Blahynka, Milan, 1933-
Published Opočno : Brandejs - Prameny, 2002
Annotation: Studie o V. Brandejsovi, s kapitolami: Drzost, Samorost, Kantor, Debut o devíti básních, Slunce (Opočno II), Bouře a blesky (Slunce II), Stromy (Blesky...
Book