By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 12
Annotation: Esej o tzv. politickém divadle a angažovaném divadle jako specifickém fenoménu současnosti.
Article
2
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 21. 4. 2016
Annotation: Otázka týkající se divadelního souboru BodyVoiceBand, který spolu se studenty DAMU založila divadelní režisérka J. Šiktancová a který uvádí...
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 17, 14. 4., s. 19
Annotation: Recenzní glosa.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 7, 25. 3., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 42, 19. 2., s. 12
iDnes.cz [online]. -- 20. 2. 2020
Annotation: Zpráva o přípravě dvojjazyčné inscenace "Švejk / Schwejk" (Divadlo Komedie, premiéra 10. 3. 2020; Staatstheater Augsburg, premiéra 21. 2. 2020).
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 248, 20. 10., s. 4
Annotation: Srovnávací recenze.
Article
7
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 10, 30. 10., s. 148-149
Annotation: Článek o nastudování hry B. Brechta divadlem D 34.
Article
8
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 10, 30. 10., s. 149-151
Annotation: Autor vzpomíná na B. Brechta.
Article
9
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 5, září, s. 9
Annotation: Článek připomíná osobnost B. Brechta a souvislost s dramatem K. Čapka Matka.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 167
Annotation: Autor informuje o recitační soutěži Wolkrův Prostějov.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 34, 8. 2., s. 4
Annotation: Zpráva o nastudování hry B. Brechta v překladu L. Kundery a R. Vápeníka.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 51, 17. 12., s. 6
Annotation: Mj. o navštíveném představení "Matka Odvaha a její děti" v Berlíně a Brechtově teorii "epického divadla".
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 113-114
Annotation: Autor se zamýšlí nad knižnicí "Otázky a názory", v jejímž rámci vycházela literárně teoretická a básnická díla, a nad jejími nedostatky.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 198, 16. 8., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 49, 3. 12., s. 6-7
Annotation: Úvaha o třech kapitolách, v druhé kritizující Nezvalův článek k výročí Apollinaira (LtN č. 35) a komentující Wolkrův rozchod s Devětsilem,...
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 107-108
Annotation: Autor informuje o nových básnických překladech ze sovětské a německé poezie, jež se mohou stát tvůrčím podnětem i pro české básníky.
Article
17
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-214-3. -- Sv. 11, 2001, květen, s. [3-4]
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [4], říjen/listopad/prosinec, s. 1-4
Annotation: Anotace k vydání Brechtových "Divadelních her II".
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 158-159
Annotation: Autor informuje o nových divadelních inscenacích.
Article
20
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 4, duben, s. 97-98
Annotation: Stať o zobrazování skutečnosti v umění. Překlad z časopisu Neue deutsche Literatur (1956, č. 11).
Article