By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 13
Annotation: Autorka se ve svém článku zabývá problémy financování kultury, především nezávislých divadelních spolků, které nemají státní finanční...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 645-683
Annotation: Studie hledá nové interpretační přístupy k legendě o svatém Prokopovi "Sláva svatoprokopská" (1662) Fridricha Bridela a k české hagiografii...
Article
3
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 797-800
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 27, 2012, č. 1, s. 202-207
Annotation: Recenze konferenčního sborníku vydaného u příležitosti 350. výročí vydání kancionálu Jesličky.
Article
6
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 70, 1946, č. 1, s. 31-39
Annotation: Autor se ve studii věnuje sbírkám legend v období českého baroka. V textu odkazuje na svůj článek "Na okraj legendických sbírek českého baroka"...
Article
7
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 1/2, s. 155-175
Annotation: Komentář k edici Bridelova kancionálu, kterou autoři připravují, demonstrující jejich práci a ediční zásady na příkladu jedné písně.
Article
8
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 44, 2012, č. 5, s. 98-101
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 101-106
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 379-382
Annotation: Reakce na text M. Sládka, otištěný v tomtéž čísle (ČL 53, 2005, č. 3) - především k otázkám časového vymezení a příznačných rysů...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 383-388
Annotation: Reakce na text M. Sládka, otištěný v tomtéž čísle (ČL 53, 2005, č. 3) - především k otázkám časového vymezení a příznačných rysů...
Article
12
by Petrbok, Václav, 1972-
Published Praha : Václav Petrbok vl. n., 2003.
Annotation: Teze disertační práce obhájené 21. ledna 2004 na Katedře české literatury a literární vědy FF UK v Praze: Cíl práce, Úvodní kapitola, Bridelův...
Book
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 43, 25. 10., s. 7
Annotation: Medailon v rubrice Nových 300 let české literatury.
Article
14
by Hojda, Zdeněk, 1953-, Kolár, Jaroslav, 1929-2013, Linda, Jaromír, 1965-, Roháček, Jiří, 1962-, Stich, Alexandr, 1934-2003, Svatoš, Martin, 1953-, Čechura, Jaroslav, 1952-, Čornejová, Ivana, 1950-
Published Praha ; Kutná Hora ; Praha : Státní oblastní archiv : Státní okresní archiv : KLP - Koniasch Latin Press, 2005.
Annotation: Opožděný sborník ze stejnojmenného sympozia konaného v r. 1993 tvoří hlavní náplň (s. 9-226) prvního svazku nového sborníku-ročenky "Antiqua...
Book
15
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 17, 2006, č. 9/10, září/říjen, s. 194-202
Annotation: Studie; mj. s kapitolkou Mořská bázeň a světlonoš maják: existenciální prvky v barokní literatuře.
Article
16
by Vašica, Josef, 1884-1968
Published Opava : Šenov u Ostravy : občanské sdružení Verbum ; Tilia, 2001.
Book
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 2, s. 223-224
Annotation: Recenze; výběr z autorů, o kterých se pojednávalo uveden níže.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 16, 3. 10., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica, sv. 19. Studia philologica, sv. 9. -- ISSN 0231-8075. -- R. 1999, s. 97-115
Annotation: Upravená část dizertační práce z roku 1995; interpretace úvodního verše 44. strofy Bridelovy básnické skladby Co Bůh? Člověk?: "Ty jsi koule...
Article
20
In: Estasi e sgomento. -- s. 7-16
Annotation: Úvodní přehledová stať k zrcadlovému česko-italskému vydání antologie; s biograficko-bibliografickými poznámkami o zastoupených autorech:...
Book Chapter