By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 18. 10. 2017
Annotation: Reportáž o Frankfurtském knižním veletrhu 2017.
Article
2
online
In: Čítárny [online]. -- 24. 9. 2015
Annotation: Zpráva; připojena anotace a video s autorským čtením E. Brikciuse.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 279, 1. 12., s. 29, příl. Orientace, s. xi
Annotation: Recenzní glosa.
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 5, 23. 3. - 10. 4., s. 7-9
Annotation: Zpráva VONS o soukromé vernisáži, která proběhla v Praze 2 v bytě P. Brunhofera a byla narušena policejní razií. VONS doplňuje zpráva D. Němcové,...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 138, 15. 6., s. 30, příl. Orientace, s. xii
Annotation: Zpráva o plakátové výstavě, která počínaje 20. 6. 2019 připomene osobnost rakouského spisovatele J. Rotha a již organizují E. a Z. Brikciusovi.
Article
6
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 8. 2018
Annotation: Článek se věnuje kontroverzím kolem výstavy Charta Story v Národní galerii v Praze; připojena doplňující poznámka.
Article
7
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 8. 3. 2016
Annotation: Úryvek rozhovoru s E. Brikciem o dadaismu uvozen krátkým komentářem.
Article
8
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 17. 12. 2015
Annotation: Rozhovor s kunsthistoričkou D. Slavíkovou o výstavě "Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu", která probíhala na přelomu let 2015/2016...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 9, 30. 4., s. 15
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 24, 29. 1., s. 10
Annotation: Osobně laděný fejeton vyvolaný blíže neurčeným článkem Pavla Š. [= P. Šruta] "v jednom listě", k němuž dal podnět také blíže neurčený...
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 48, 26. 11.-2. 12., s. 62
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 202, 29. 8., s. 6
Annotation: Medailon k sedmdesátinám.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 35, 21. 8., s. 11
Annotation: Medailon E. Brikciuse k jeho 70. narozeninám.
Article
15
In: Ich träume von Prag. -- s. 7-22
Annotation: Předmluva editorů k antologii původních textů autorů pocházejících z Československa a žijících a tvořících v německojazyčných zemích;...
Book Chapter
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 6, červen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 2, 12. 2., s. 78
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 2, 12. 2., s. 87-88
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným básnickým sbírkám.
Article
19
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 19, 2012, č. [1], 28. 12., s. 105
Annotation: Poznámky k vydání.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 10, 12. 1., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk básní E. Brikcia z níže zmíněné sbírky.
Article