By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 42, 17.-23. 10., s. 2
Annotation: Vzpomínka na gymnaziální léta v Brně, mj. na profesorku B. Komárkovou a spolužáka M. Kunderu.
Article
2
by Jestřáb, Vojtěch, 1922-2003
Published Brno : Doplněk, 2005.
Annotation: Další volné pokračování autorových memoárových koláží, navazující na vzpomínkové prózy: Brno - můj Amarcord (1997) a Hmatat až k nahotě...
Book
3
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 41, 2005, sv. 44, s. 314-317
Annotation: Studie o jeho vzpomínkách na věznění na Špilberku.
Article
4
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 12, prosinec, příl. Kam, roč. 11, č. 12, s. 3-7
Annotation: Autobiografický rozhovor s teatrologem; s mezititulky I divadlo je jen náhoda, Slavná léta Mahenky, Když vám vezmou divadlo, Na provázku, Divadlo,...
Article
5
In: Mezi Svratkou a Svitavou II.. -- s. 9-11
Annotation: Autorova předmluva k druhému svazku zcadlového vydání pověstí; s autorským Doslovem (s. 169), se soupisem literatury: Zdroje (s. 171).
Book Chapter
6
7
In: Velká kniha podělávek. -- s. 7-8
Annotation: Autorská předmluva.
Book Chapter
8
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 12, prosinec, příl. Kam, roč. 10, č. 12, s. 18-19
Annotation: Vzpomínka.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 292, 16. 12., příl. Salon, č. 397, s. 4
Annotation: Poznámka o P. Hrbáčovi, jeho odpověď na vztah k Brnu a dosud nepublikované básně Příjemný úpadek v postarších ulicích Brna a Okna v nádražní...
Article
10
11
In: Mezi Svratkou a Svitavou I.. -- s. 9-13
Annotation: Předmluva k zcadlovému vydání pověstí.
Book Chapter
12
In: Deliria aneb Malá příprava pozůstalosti. I. -- S. 191-230
Annotation: Rozhovor (převzatý z: Intelektuál, 2004, č. 1-4) uzavírající výbor z esejů, vzpomínek a článků J. Řezáče, mj.: Podržte se stolu (Několik...
Book Chapter
13
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 19, 2005, č. 1, jaro, s. 20-21
Annotation: Referát o výstavě přibližující brněnskou knižní a čtenářskou kulturu v letech 1918 - 1938.
Article
14
15
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2004, č. 12, s. 67-68
Annotation: Recenze.
Article
16
17
Annotation: Edice rukopisných přednášek R. Jakobsona "Formalismus a současná literární věda ruská" [takto nazváno v doslovu], proslovených roku 1935 na...
Book
18
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 4, duben, příl. Kam, roč. 11, č. 4, s. 5-6
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 5, květen, s. 7-8
Annotation: Vzpomínka na Werichův pobyt v Brně na jaře 1961 u příležitosti přípravy inscenace (nerealizované) jeho adaptace Shakespearova Jindřicha IV.
Article
20
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 10, 2003, č. 3, září, s. 26-27
Annotation: Přehledový článek o akcích, včetně literárních.
Article