By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 63, 2019, č. 10, listopad, s. 60
Annotation: Zpráva o konání Mistrovství České republiky ve slam poetry, které se uskuteční v Brně.
Article
2
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 63, 2019, č. 10, listopad, s. 70
Annotation: Recenzní glosa dvou komiksů M. Konečného, konkrétně se jedná o komiksy "Kameník" a "Jak to ruplo".
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 295, 20. 12., příl. Pátek, č. 51, s. 16-20
Annotation: Článek o tradici vánočních stromů na náměstí v českých městech a vánočních charitativních sbírkách pro chudé, již založil spisovatel...
Article
4
5
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 13.-19. 1., s. 63
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 106, 2019, č. 4, s. 517-519
Annotation: Referát z konference "Broadside Ballads", která byla jedním z výstupů projektu Kramářské písně v brněnských historických fondech.
Article
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 321
Annotation: Úryvek z článku J. Měkoty "Pátrání téměř detektivní: Před pěti sty lety byla vytištěna první kniha na Moravě" o počátcích knihtisku...
Article
8
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 8, 10. 1, s. 16
Novinky.cz [online]. -- 10. 1. 2020
Annotation: Přehled chystaných divadelních inscenací pro první polovinu roku 2020.
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 12, 4. 11. - 3. 12., s. 38-39
Annotation: Zpráva oznamující zákaz druhého ročníku rockového festivalu "Brněnský drak" v prostorách VÚT. Zpráva rovněž uvádí další nezávislé...
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 4, 25. 2. - 18. 3., s. 19-20
Annotation: Zpráva o dopise a petici, kterou sepsalo pět občanů z Gottwaldova: S. a J. Devátí, O. Veverka, B. Charvát a V. Kolínek. Dopis je adresován ministru...
Article
11
online
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 64, 2020, č. 1, leden, s. 17
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci autora J. Macka "Diagnóza Masaryk", kterou připravuje Divadlo Feste v kavárně Industra (premiéra 22. 1. 2020).
Article
13
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 9, říjen, s. 71
Annotation: Zpráva o výstavě "Proudy", která reflektuje německou literaturu v Brně v letech 1848-1945, v prostorách rajhradského kláštera a kterou pořádá...
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 17, 16. 10., s. 15
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 5. 11.
Annotation: Zpráva o výstavě "Prameny Proudů", jež byla věnována literatuře brněnských německojazyčných autorů.
Article
16
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 237, 12. 10., s. 13
Annotation: Referát o divadelní adaptaci románu pražského německého spisovatele F. Kafky "Amerika" v Divadle na provázku.
Article
17
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 241, 17. 10., s. 2
Annotation: Glosa s pozvánkou na literární vzpomínkový večer věnovaný J. Zahradníčkovi, kde bude O. Blaha číst básně ze sbírky "Dům a strach".
Article
18
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 3-940098-16-7. -- Jg. 31, 2017, S. 109-150
Annotation: Studie věnovaná německy psané literatuře v Brně mezi lety 1918-1938 a tehdejšímu vztahu české a německy psané literatury; připojeny ukázky...
Article
19
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 7, březen, s. 526-529
Annotation: Referát o pátém ročníku divadelního festivalu "Horizont 77", který se konal v Brně a jejž se účastnila řada amatérských i profesionálních...
Article
20
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 28. 7. 2018
Annotation: Článek věnovaný rozboru úryvku z rozepsaného románu "Restaurant Czechoslovakian" britské spisovatelky L. Duggan, které jsou inspirované pobytem...
Article