By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 6, [únor], s. 349
Annotation: Poznámka k článku P. Pavlovského "Problém originálu a jedinečnosti při určování ekonomické hodnoty uměleckých děl a artefaktů" týkající...
Article
3
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 5, květen, s. 312-314
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
4
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 10, říjen, s. 596-598
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
5
In: Antagon [samizdat]. -- Č. 23, 1984, s. 61-63
Annotation: Článek k 100. výročí narození Franze Kafky.
Article
6
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 23. 1. 2011
Annotation: Soubor zpráv o akcích spojených s literaturou, mj. o odhalení pamětní desky M. Broda a o autogramiádě K. Hvížďaly.
Article
8
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 30. 1. 2011
Annotation: Reportáž z odhalení pamětní desky M. Broda v Haštalské ulici v Praze.
Article
9
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 59-79
Annotation: Studie věnovaná obrazu sarajevského atentátu v krásné literatuře, mj. jsou zde zmíněny romány J. Rotha "Radetzky Marsch", L. Windera "Der Thronfolger",...
Article
10
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 194-201
Annotation: Recenze na sebrané spisy M. Broda.
Article
11
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 237, 12. 10., s. 13
Annotation: Referát o divadelní adaptaci románu pražského německého spisovatele F. Kafky "Amerika" v Divadle na provázku.
Article
12
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 98-102
Annotation: Recenze na monografii S. Schefflera o vztahu pražské německé literatury k literární moderně, zmíněni jsou mj. F. Kafka, M. Brod, G. Meyrink, E....
Article
13
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 27, 3. 7., s. 20
Annotation: Medailon. F. Kafky.
Article
15
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 8, 4. 9.
Annotation: Medailon spisovatele E. Weisse.
Article
17
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 216-222
Annotation: Recenze na vydání vybraného díla M. Broda, konkrétně svazků "Jüdinnen", "Arnold Beer. Das Schicksal eines Juden", "Tycho Brahes Weg zu Gott" a...
Article
18
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 81-99
Annotation: Studie o vztahu S. Zweiga k Praze, především jsou zmíněny jeho pražské kontakty, jako byli R. M. Rilke, P. Leppin, G. Meyrink, O. Wiener, M. Brod;...
Article
19
In: Knihy novinky. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 11, 2001, č. 11, 26. 3. - 1. 4., s. 6
Annotation: Anotace.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 11, 19. 11., s. 420
Annotation: Biografické poznámky.
Article