By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 14
Annotation: Soubor zpráv.
Article
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 5. 2. 2016
Annotation: Přehled překladů české literatury do nizozemštiny, reflexe české literatury a literárních akcí v Nizozemí, spjatých s českou literaturou,...
Article
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 12. 2016
Annotation: Článek o překladu povídkové knihy M. Šindelky "Mapa Anny" do nizozemštiny a o její literárněkritické recepci (i literárněkritické recepci...
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 2. 2017
Annotation: Přehled překladů české literatury do nizozemštiny, literárněkritické reflexe české literatury a autorských čtení a dalších literárních...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 244, 18. 10., s. 9
Annotation: Článek o frankfurtském veletrhu. Českou literaturu zastupovali agenti D. Blatná a E. de Bruin.
Article
6
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 79, 2. 4., s. 9
Annotation: O ohlasu v literární příloze týdeníku Vrij Nederland a v listech NRC Handelsblad 26.3.2004 a de Volkskrant 26.3.2004; též o kladném přijetí...
Article
8
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 17, 2007/2008, č. 9, 26. 5. 2008, s. 1, 5
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení ceny Premia Bohemica Obcí spisovatelů; s otištěním laudatia Jáchyma Topola.
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 46, červen, s. 20-23
Annotation: Referát o předání, laudatio J. Topola a poděkování E. de Bruina.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 36, 12. 2., příl. Salon, č. 605, s. 4
Annotation: O edici Moldaviet antverpského nakladatelství Voetnoot a o českých překladech, která tato edice uvádí. Na s. 1 a 4 otištěn rozhovor M. Procházky...
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 18, 2007, č. 20, 14.-20. 5., s. 31
Annotation: Poznámka o bohemistovi a překladateli české literatury do holandštiny E. de Bruinovi a holandské ceně, kterou obdržel.
Article
12
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 45, březen, s. 73-74
Annotation: O programu veletrhu; mj. o udělení Ceny Premia Bohemica Edgaru de Bruin.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 97, 24. 4., s. 18
Annotation: Rozhovor s překladatelem české literatury před převzetím ceny Premia Bohemica udělované Obcí spisovatelů; s biografickou poznámkou Edgar de...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 7, 1. 4., s. 3
Annotation: Poznámka k článku E. de Bruina Co ten stát vlastně chce? (www.lidovky.cz, 13. 3. 2010).
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 76, 31. 3., s. 8
Annotation: O názorech Ed. de Bruina a J. Šofara vyslovených v polemice o grantové podpoře překladů děl české literatury.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Soubor zpráv, mj. o udělení "Řádu Isabely Katolické" D. Kalinové; 30. ročníku ceny Jiřího Ortena; Ceně Jiřího Theinera, kterou získá nizozemský...
Article
17
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 44, 2014, č. 4, 14. 8., s. 5
Annotation: O připravovaných překladech románu Nezvěstný Egona Hostovského a o důvodech, proč je jeho tvorba nedostatečně známa; v rubrice Dopisy.
Article
18
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 25. 3. 2010
Annotation: Polemika s komentáři členů grantové komise MK ČR, které se objevily pod článkem E. de Bruina v Lidových novinách z 13. 3. 2010, v němž jeho...
Article
19
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 25. 3. 2010
Annotation: Článek kritizuje činnost grantové komise MK ČR, která rozhoduje o udělování grantů na podporu české literatury v zahraničí.
Article
20
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 7. 2020
Annotation: Článek o nizozemském překladu knihy K. Čapka "Dášenka čili život štěněte", která je v prodeji ve Vlámsku.
Article