By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 10, prosinec, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 10, červen 1952, s. 315-319
Annotation: Obecné metodické poznámky a kritika výkladu Máchovy osobnosti a díla.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, lingvistiky a bohemistiky.
Article
4
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 327-851
Annotation: Studie se zabývá vývojem české (v menším rozsahu také slovenské) literatury ve středoevropském kontextu po roku 1918. Autoři sledují vývoj...
Article
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1983, č. 7, březen, s. 373-379
Annotation: Recenze knihy J. Lukeše "Prozaická skutečnost" s přesahem k obecným úvahám o soudobé literární kritice podléhající "dialektickému materialismu".
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 7, březen 1952, s. 223-224
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 8, duben 1952, s. 254
Annotation: Zpráva o konferenci.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 12, říjen 1952, s. 374-378
Annotation: Rozbor učebnice od brněnských učitelů.
Article
9
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 32, 1987, s. [1]-2
Annotation: Zpráva o nadprodukci a inflaci slova v nakladatelství Československý spisovatel, jež se v souvislosti s mnohočetnými spisovatelskými jubiley pustilo...
Article
10
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 16.-22. 1., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 115-116
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 9, listopad, s. 307
Annotation: Zpráva o konferenci, která se konala u příležitosti 120 let od narození J. Nerudy 8.října 1954.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 39, 26. 9., s. [26]
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 150
Annotation: Autor se - v návaznosti na úvahy J. Hájka a F. Buriánka - zamýšlí nad soudobou uměleckou kritikou.
Article
15
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 45, 1959, č. 8, říjen, s. 295-296
Annotation: Článek podává zprávu o průběhu Letní školy slovanských studií.
Article
16
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 67, 1958, č. 1/2, únor, s. 107-116
Annotation: Zpráva z konference o vlivu VŘSR na československou politiku, kulturu a literaturu.
Article
17
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 46, 1960, č. 5, říjen, s. 289-290
Annotation: Zpráva ze slavistické konference.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 170, 13. 7., s. 3
Annotation: Stať se zabývá knihou Patnáct májů. Redaktor přetiskuje úryvky z F. Hrubína, V. Nezvala a J. Kainara.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 11, 12. 3., s. 6
Annotation: Recenze studie vzniklé rozšířením autorova referátu na konferenci kritiků na Dobříši v červnu 1953.
Article