By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 84-91
Annotation: Recenze + komentář k udělení státního vyznamenání K. Sýsovi; připojena bio-bibliografická poznámka J. Zizlera.
Article
2
3
4
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 149, 27. 6., s. 30
Annotation: Polemická glosa k reakcím na článek J. Slomka (LN 30.5.2002) o politické orientaci předválečného Divadelního kolektivu mladých: článkům V....
Article
6
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 100, 2002, č. 3, s. 688-689
Annotation: Recenze.
Article
7
8
In: Přítomnost. -- R. 2000, č. 2, s. 22-24
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Rossica. -- ISSN 1211-7234. -- Roč. 5/6, 2000/2001, č. 1, s. 198-200
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 231, 2. 10., příl. Salon, č. 336, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o současných autorech.
Article
11
12
In: Staropražské kapitoly. -- s. 152-154
Annotation: Životopisná stať o historikovi A. N. (autorovi populárních knížek o Praze, tzv. špalíčků, vycházejících ve 40. letech), doprovázející...
Book Chapter
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 12, 10. 6., s. 3
Annotation: Především o vydání Encyklopedie Gulagu; též o dalších knihách nakladatelství.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 164, 17. 7., s. 20
Annotation: Kritika vydavatelského podniku.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 30, 11. 8., s. 3
Annotation: Recenze faktografické knihy o osudech ruských a ukrajinských emigrantů v Československu po druhé světové válce, odvlečených sovětskými komandy...
Article
16
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 46, 1990, č. 227, 28. 9., s. 7
Annotation: K polemice o Lidové nakladatelství a vydávání sovětské literatury, vyvolané článkem: Bystrov Vladimír, Hledají alibi a peníze (a háží sovětskou...
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 1, 1990, č. 23, 4. 9., s. 40
Annotation: Polemika šéfredaktora Lidového nakladatelství (od 3. 9. 1990) s článkem: Bystrov Vladimír (R, č. 21).
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 109, 12. 5., s. 13
Annotation: Polemika s článkem V. Bystrova, jeho hodnocením básníkovy osobnosti.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 127, 2. 6., s. 13
Annotation: Pokračování polemiky v rubrice Dopisy redakci; o konjunkturalismu Jevtušenkovy poémy Babij Jar a celého jeho díla.
Article