By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Doteky osudu. -- 4. s. obálky
Annotation: Úryvek z textu.
Book Chapter
2
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 22, 2016, č. 2, červen, s. 17-18
Annotation: Zpráva o oceněných knihách v literární soutěži Miroslava Ivanova.
Article
3
In: Vzpoura pokořených andělů. -- S. [223]
Annotation: Bibliografická poznámka o autorových knihách; s bio-bibliografickou poznámkou o něm (zadní záložka volné obálky, s jeho fot.).
Book Chapter
4
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 15. 8. 2005
Annotation: Zpráva o akci pořádané Obcí spisovatelů, které se zúčastní mj. J. Med, P. Košek, V. Novotný, R. Cílek, J. Rejzek, J. Holý, S. Přádná,...
Article
5
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2013, č. 9, 24. 4., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 262, 8. 11., s. 9
Annotation: Zpráva o udělení Ceny J. Marka M. Klevisové, Ceny Havrana R. Cílkovi, L. Falteiskovi, J. Cimickému a Ceny Havránek L. Hrdličkovi.
Article
7
In: Třikrát Alex Miller. -- 4. s. obálky
Annotation: Biografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
9
In: K revue. -- ISSN 1801-643X. -- R. 2005, č. 9, s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 36, prosinec, s. 17-18
Annotation: Gratulace k různým oceněním.
Article
11
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 36, prosinec, s. 20
Annotation: Zpráva o setkání Klubu a o oceněných.
Article
12
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 48
Annotation: Řada gratulací: I. Březinové k Výroční ceně za rok 2003 za triptych Holky na vodítku a za řád Rytíře krásného slova, který jí udělili...
Article
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 40-41
Annotation: O historii Cen Egona Erwina Kische, o oceněních za rok 2003. K nepodepsanému úvodnímu textu je připojen text O. Šuléře.
Article
14
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 5/6, 22. 3., s. 44
Annotation: Poznámka k vyd. a prezentaci uvedených titulů nakladatelství Epocha, vydaných ve spolupráci s Klubem autorů literatury faktu.
Article
15
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2004, č. 8, 8. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2004, č. 11, 20. 5., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 30, červen, s. 16-25
Annotation: Nepodepsaná série zpráv o cenách udělených v rámci veletrhu Svět knihy.
Article
18
In: Dokonáno jest-!. -- s. 7-8
Annotation: Autorský úvod ke knize zachycující události od Vánoc 1938 do dubna 1939, uspořádané do částí: Mraky se stahují, Úder aneb Několik březnových...
Book Chapter
19
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 10, 2006, č. 37/38, 10. 10., s. 80-82
Annotation: Recenzní poznámky.
Article
20
In: Pražské Slovo. -- ISSN 1213-5283. -- Roč. 93, 2001, č. 280, 1. 12., s. 24
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article